Svátek má Hana

Přinášíme Vám informaci o hospodaření sdružení Otevřené Úvaly v roce 2006.

Jak je z níže uvedených údajů zřejmé, největší část finančních příjmů pocházela z členských příspěvků členů a z jejich sponzorských darů.

Převážná část výdajů byla učiněna v souvislosti s předvolební kampaní ke komunálním volbám v roce 2006.

Kromě finančních příspěvků obdrželo naše sdružení sponzorský dar od společnosti LexisNexis CZ, a to ve formě věcného plnění - tisk našeho časopisu a letáků, grafická příprava tiskovin a sazba.

Spousta práce byla odvedena našimi členy a příznivci v jejich volném čase, bohužel jen obtížně lze toto vyčíslit a prezentovat v tabulce.

Všem výše zmíněným patří velké poděkování.

Petr Borecký, předseda sdružení Otevřené Úvaly

Výnosy
  
   
Členské příspěvky 20 000 Kč
Sponzorské daryMichal Breda3 000 Kč
 Lucie Hanušková1 000 Kč
 Renata Perglerová1 500 Kč
 Petr Petržílek5 200 Kč
 Josef Polák4 000 Kč
 Bohumil Miler5 800 Kč
 Richard Saidl4 000 Kč
 Milan Švejnoha4 000 Kč
 Petr Urban1 000 Kč
Úrok z banky 11 Kč
   
Výnosy celkem
49 511 Kč
   
Výdaje
Rezervace sálu DPS na předvolební shromáždění-3 200 Kč
 Odměny pro dětské soutěže-462 Kč
 Občerstvení - předvolební shromáždění-1 254 Kč
 Zapůjčení nafukovacího hradu-4 000 Kč
 Burčák - předvolební shromáždění-2 400 Kč
 Trika s potiskem-7 140 Kč
 Inzerce do Života Úval -1 400 Kč
 Předvolební letáky-2 000 Kč
 Školení - dotace z fondů EU-2 499 Kč
 Poplatky za vedení účtu-254 Kč
 
Výdaje celkem
 
-24 609 Kč
   
Celkový hospodářský výsledek k 31.12.2006
24 902 Kč

Náklady na výrobu a distribuci předvolebních letáků a časopisu Otevřené Úvaly byly pokryty sponzorským darem ve formě věcného plnění od společnosti LexisNexis CZ s.r.o. Hodnota tohoto sponzorského daru činí 87 400 Kč.


© BECC Design

TOPlist