Svátek má Bernard

Motto: „Bezpečné město pro život

Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel města i jejich návštěvníků navrhujeme provést níže uvedené kroky:

  • Ve spolupráci s Policií vytipujeme místa pro častější namátkové kontroly vybraných lokalit k posílení prevence kriminality. Budeme podporovat rozšíření aktivit Policie na zdejší služebně. Zároveň navrhujeme umístění kamer do veřejných prostor opět zejména z důvodu prevence kriminality. Doporučujeme též vytipování vhodných míst pro umístění webových kamer a zajištění jejich dostupnosti na internet. Webové kamery v dolní části náměstí budou mít též pozitivní vliv na vytlačení možných prodejců drog z tohoto prostoru.
  • Navrhujeme vyčlenění vhodného prostoru – zdi pro možnost využití volného času pro „legální“ grafitti a naopak předcházet nelegálním výtvorům, a pokud se objeví, zajistit jejich okamžité odstranění.
  • Chceme podporovat vznik místních komunit tzv. „sousedského dozoru“, které posilují vzájemnou sounáležitost obyvatel v dané ulici a rovněž slouží jako k zamezení drobné kriminality. V rámci péče o majetek města budeme trvat na drobných opravách městského majetku tak, aby byl neustále vylepšován vzhled města.
  • Budeme iniciovat přípravu projektu na úpravu přechodu pro chodce v zatáčce před školou, který je v stávající podobě velmi nebezpečný při příchodu dětí do školy. Ve spolupráci se školou chceme vytvořit podmínky pro omezení možností šikany mezi dětmi v prostoru před školními budovami a budeme podporovat osvětu na zamezení tohoto jevu.
  • Vzhledem k většímu množství cizinců žijících v našem městě chceme zajistit dostupnost základních informací o činnosti města a městského úřadu v cizích jazycích (Aj, Nj, Rj). V době úředních hodin (Po, St) navrhujeme, aby byl k dispozici pracovník úřadu, který dokáže zodpovědět či poradit se základními dotazy v daném jazyce.


© BECC Design

TOPlist