Svátek má Hana

Představuje se vám Marek Mahdal, kandidát č. 4

Dnes se vám představí kandidát do zastupitelstva Marek Mahdal.

Marku, mohl by si se Úvalákům představit?

Úvaly jako takové jsem objevil v roce 2006 a o rok později jsem se stal Úvalákem. Novými občany našeho města se stala nejen moje žena Radka, ale v dalších letech i naše dvě děti. I když ono prvotní nadšení z nového bydlení, kdy člověk ani nechce vidět či slyšet o možných negativech či problémech života na malém městě za Prahou, již vyprchalo, mám Úvaly moc rád. Na Nových Slovanech jsem našel mnoho přátel z řad sousedů, a přestože je některým starousedlíkům stále tato část našeho města tak trochu „trnem v oku“, je nedílnou součástí Úval a společenský život tu rozhodně není omezen jen na neutrální sousedské vztahy. Tato čtvrť představuje jednak oživení a omlazení městského obyvatelstva, jednak je také přínosem pro místní podnikatele a zprostředkovaně i pro obecní pokladnu.

Marek Mahdal

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly?

Úvalskou komunální politiku aktivně sleduji již od konce roku 2006, kdy jsem při hledání informací o mém budoucím bydlišti objevil i webové stránky Otevřených Úval a aktivně začal využívat diskusní fórum. Přitom některé otázky z diskusního fóra jsou stále aktuální, a to i po 8 letech (přesvědčte se sami -> http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/diskusni-forum/). O tři roky později jsem se svým tehdejším sousedem Rasťou Šimoňákem do sdružení vstoupil. Angažovat se ve sdružení Otevřené Úvaly mě přiměla zejména snaha zapojit nejen sebe, ale i další „novousedlíky“ do dění ve městě, ve kterém žijí. Do jisté míry se to povedlo. V neposlední řadě jsem poznal v našem sdružení celou řadu zajímavých lidí a kamarádů.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat?

Uplynulé 4 roky jsem měl možnost poznat, co obnáší činnost obecního zastupitele. Po několika jednáních úvalského zastupitelstva jsem sice někdy nabyl dojmu marnosti této aktivity, ale postupem času jsem se utvrdil v názoru, že utéci bez boje by bylo zbabělé. I v dalším období bych se chtěl věnovat problematice zlepšení informovanosti o práci zastupitelstva a dění ve městě, ale také zlepšení zpětné vazby, tj. získávání podnětů od úvalských obyvatel. Proto bych rád, jako doposud pracoval v redakční radě měsíčníku Život Úval.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Především proto, že nejsme žádné „rychlokvašky“, fungujeme již 8 let, a jsme aktivní i v období, kdy se zrovna nekonají volby. Za uplynulou téměř dekádu jsme v Úvalech mnohé dokázali, ať již v komunální politice nebo v rámci projektů našeho sdružení, které jistě přispěly ke zlepšení života úvalských obyvatel. I v letošních volbách je naše heslo „Nejsme nalevo ani napravo – jsme v Úvalech“ stále velmi aktuální. Partajničení a „politických turismus“ nebo neustálé schovávání se pod křídla stran působících ve „velké politice“ do Úval prostě nepatří. Jsem přesvědčen, že sdružení Otevřené Úvaly nabízí rozumnou cestu k tomu, že Úvaly již nebudou považovány jen za noclehárnu Prahy.

Děkuji za rozhovor

rozhovor s Markem vedl Petr Borecký


© BECC Design

TOPlist