Svátek má Hana

Motto: „Kultura dělá Úvaly městem ….“

Přestože uplynulé roky (ale i roky předcházející) byly v Úvalech ve znamení především infrastrukturních investic, povedlo se nám rozšířit i zázemí pro kulturní a společenské akce – rekonstrukcí objektu č. p. 65. V oblasti kultury má ale město jeden velký dluh, a to je naprosto nevyhovující zázemí městské knihovny. V oblasti kultury se bude jednat o naši hlavní prioritu.  Dále bychom chtěli v rekonstruovaných oblastech města postupně instalovat ve veřejném prostoru umělecká díla (sochy, street art atd.), především ve spolupráci s umělci z Úval a ve spolupráci s MDDM.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

  • vybudování nových prostor pro městskou knihovnu rekonstrukcí objektu č. p. 18
  • doplnění systému infotabulí ve městě o dvě interaktivní tabule s informacemi o zajímavostech ve městě (rekonstruované nádraží, náměstí A. z Pardubic)
  • oživení veřejného prostoru uměleckými díly (sochy, street art)
  • oživení č. p. 65 zájezdními divadly a pojízdnými kiny
  • pokračování tradičních úvalských aktivit (plesy, adventní trhy, akce Obce baráčníků atd.)
  • podpora Kulturní komise Rady města jako osvědčeného organizátora kultury v Úvalech

Co jsme splnili z našeho programu z roku 2010?

  • Město pokračovalo v péči o své významné památky (oprava mostku v Králičině, oprava sochy A. z Pardubic).
  • I nadále pokračovala úspěšná spolupráce mezi městem, školou a MDDM při pořádání kulturních akcí.
  • Vytvořili jsme nový prostor pro kulturní akce – Pětašedesátku.

Co se nám nepovedlo?

  • Neměli jsme prostor pro navýšení investic města do oblasti kultury, zejména pak rekonstrukce zázemí pro městskou knihovnu.


© BECC Design

TOPlist