Svátek má Hana

Motto: „Úřad je zde pro lidi, ne lidi pro úřad“

Tato kapitola se týká zejména fungování městského úřadu, a to jak navenek, tak i uvnitř. Ve vztahu k občanům, kteří přicházejí do kontaktu se zaměstnanci úřadu, budeme prosazovat pokračování trendu přístupnosti, přívětivosti a informovanosti. Toho chceme dosahovat například:

 • neustálou aktuálností webových stránek města,
 • zpětnou vazbou od občanů pomocí otevřeného diskusního fóra na webu města
 • důrazem na nezávislost redakce časopisu Života Úval, který se musí stát plnohodnotným informačním periodikem Úval a nikoli hlásnou troubou radnice
 • pravidelným zveřejňováním výběrových řízení, uzavíraných smluv a dodavatelů města na internetu. Obchodní tajemství nemá u smluv, kde jsou utráceny veřejné peníze, co dělat!
 • pravidelným pořádáním tiskových konferencí
 • pořizováním a zveřejňováním záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva
 • zavedením online přenosů jednání zastupitelstva na internet
 • prodloužením úředních hodin jedenkrát za měsíc do 19.00
 • zavedením objednávkového systému na městském úřadě (možnost sjednání jednání po telefonu nebo internetu)
 • zavedením služby výjezdního úředníka – pro občany nad 65 zdarma (určité agendy)

Co se týká vnitřního fungování úřadu, chceme prosazovat zlepšení organizace práce úřadu, manažerské řízení jednotlivých útvarů a zvýšený dohled nad náklady a investicemi města a úřadu. Toho budeme chtít dosáhnout zejména:

 • okamžitým obsazením funkce tajemníka MěÚ, kterou chápeme jako hlavní manažerskou pozici na MěÚ, nutnou pro udržení kontinuity činnosti mezi volebními obdobími. Pozice tajmeníka musí být nezávislá na výsledku politického obsazení radnice!
 • aktualizací interních předpisů úřadu, zejména v oblasti organizace a řízení a v oblasti veřejných zakázek
 • zlepšením vedení a organizace veřejných zakázek a naprostou transparentností výběrových řízení, a tím dosáhnout úspor investičních nákladů města
 • zvýšením dohledu nad investicemi města obsazením odborníků do technicko-investičních funkcí

Za nedílnou součást řízení města považujeme Radu města. Proto chceme do rady města prosazovat zodpovědné a schopné zastupitele, kteří se budou aktivně podílet na řízení Úval a převezmou část zodpovědnosti za vybrané agendy. Odmítáme přístup některých radních, kteří dochází na jednání rady sporadicky a jen v případě, že se projednává záležitost, na které mají vlastní zájem. Současně chceme obnovit činnost části nefunkčních komisí rady města a budeme podporovat jejich práci a akceptovat závěry z jejich jednání.


© BECC Design

TOPlist