Svátek má Hana

Motto: „Kultura dělá Úvaly městem“

Využití stávajících podmínek pro kulturu:

 • spoluprací ze strany města s pořadateli akcí typu „Ouvalskej bigbít“
 • navýšení finančního rozpočtu na provoz Městského domu dětí a mládeže
 • přivést do Úval zájezdní představení profesionálních divadel a amatérských spolků, koncerty sólistů i skupin – pronájem sokolovny

Nové aktivity města v oblasti kultury

 • chceme dát prostor mladým umělcům na umístění jejich výtvarných děl ve vytipovaných lokalitách města Úval (sochy, dřevořezby…), eventuálně založit tradici „umělecké dílny“ pod širým nebem
 • chceme motivovat obyvatele na náměstí a hlavních ulicích, aby vyzdobili květinami svá okna – akce Květiny do oken
 • chceme vytvořit turistické infocentrum, které by bylo umístěno ve stávající podatelně MěÚ, případně po dohodě se Správou železniční dopravní cesty a ČD v prostorách nádraží
 • péče o významné památky na území města a jejich opatření infotabulemi, praktickým krokem by měla být spolupráce s římskokatolickou církví na získání peněz na opravu úvalského kostela
 • chceme se pokusit vytvořit tradici městských trhů (řemeslná výroba, drobní pěstitelé, chovatelé, zahradníci…)

Aktivity navrhované v delším časovém horizontu:

 • chceme zjistit podmínky možného zpětného vykoupení kulturního domu Marie Majerové
 • vybudování kulturního domu např. v oblasti cukrovaru
 • vytipovat prostory pro městskou knihovnu doplněnou sálem pro využití jako klubové kino
 • venkovní sportovně - kulturní amfiteátr – navrhujeme Vinici nebo lom


© BECC Design

TOPlist