Svátek má Hana

Motto: „Utáhnout opasky si budeme muset i v Úvalech“

Níže uvedená kapitola našeho volebního programu je založena na analýze rozpočtových možností města, kterou jsme zveřejnili již v červnu 2010.

Období 2010 – 2014 bude v Úvalech ve znamení především infrastrukturních investic (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod). Vzhledem k tomu, že naše propočty ukazují zcela jednoznačně, že městu bude chybět několik desítek milionů Kč k realizaci projektů, k nimž se zavázalo (podrobně viz článek Otevřené Úvaly 6/2010), budou rozpočtové možnosti města pro realizaci ostatních důležitých projektů velmi omezené, což nevyřeší žádné optimistické předvolební letáky.

Mimo základní infrastrukturu jsou prioritní investice města v podstatě dané. Jenom ve zkratce: rekonstrukce nebo vybudování chodníků a silnic, dobudování školy, školky, městského kulturního střediska, radnice a rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic. Na tyto akce bude potřeba dalších cca 700 milionů Kč. Jinými slovy, budeme-li úspěšní při získávání dotací, budeme muset i tak v nejbližších 8 letech v Úvalech vygenerovat dodatečných 40 milinů Kč volných finančních prostředků na investice, abychom mohli alespoň uvažovat o realizaci výše uvedených akcí.

Pokud budeme moci ovlivňovat vedení města v příštím volebním období, tak provedeme následující kroky:

  • Zavedeme řádné finanční plánování města tak, jako to dělá každá odpovědná rodina či firma
  • Městský rozpočet, včetně podrobných informací o jeho čerpání budeme pravidelně zveřejňovat na internetu
  • Maximální možný počet výběrových řízení chceme realizovat formou aukcí, kdy rozhodujícím parametrem bude cena plnění.
  • Chceme transformovat VPS na dceřinou společnost města fungující na komerčním principu
  • Pokusíme se zajistit financování města vydáním obligací nebo sjednáním dlouhodobých (30 letých úvěrů), které sice na jednu stranu zvýší jeho zadlužení, ale výrazně urychlí obnovu Úval.
  • Budeme podporovat účast města v projektu vybudování geotermální elektrárny, pokud se na její výstavbu podaří získat financování ze soukromého sektoru nebo prostředků EU.


© BECC Design

TOPlist