Svátek má Hana

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete prohlédnout dokumenty, jejichž budeme navrhovat a prosazovat v zastupitelstvu.

Koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD pro volební období 2014-2018 Koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD pro volební období 2014-2018 - stahuj
Dopis z Operačního programu pro životní prostředí - podezření z manipulace s veřejnou zakázkou Dopis z Operačního programu pro životní prostředí - podezření z manipulace s veřejnou zakázkou - Sken dopisu od ředitele odboru fondů EU ve věci podezření z manipulace s veřejnou zakázkou - dostavba vodovodní sítě z dubna 2014 stahuj
Postup při pořizování nového územního plánu Úval Postup při pořizování nového územního plánu Úval - Procesní postup pro podávání připomínek a námitek při pořizování nového územního plánu Úval stahuj
Návrh bodového systému pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech Návrh bodového systému pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech - stahuj
Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti - Tento dokument je přesně v té podobě, v jaké ho měli zastupitelé v okamžiku hlasování o schválení smlouvy. stahuj
Smlouva o vyměření a úhradě místního poplatku Smlouva o vyměření a úhradě místního poplatku - Tento dokument je přesně v té podobě, v jaké ho měli zastupitelé v okamžiku hlasování o schválení smlouvy o spolupráci se společností MEI stahuj
Stanovisko 7 zastupitelů Stanovisko 7 zastupitelů - ke smlouvě o spolupráci se společností MEI stahuj
Stanovisko JUDr. Hochmana (právník města) Stanovisko JUDr. Hochmana (právník města) - ke Smlouvě o spolupráci se společností MEI stahuj
Příloha č.1 Příloha č.1 - Výpis společnosti Úvaly Development s.r.o. z obchodního rejstříku stahuj
Příloha č. 2 Příloha č. 2 - Výpis společnosti MEI z holandského obchodního rejstříku stahuj
Příloha č.3 Příloha č.3 - Integrovaný rozvojový plán města - pozoruhodné je, že tento dokument je přílohou smlouvy, i když ho zastupitelstvo ještě neschválilo!!! stahuj
Příloha č. 4 Příloha č. 4 - Návrh územní studie pro oblast Hostína - etapa před přeložkou stahuj
Příloha č. 5 Příloha č. 5 - Výpis z katastru nemovitostí prokazující společnost MEI coby vlastníka pozemků na Hostíně stahuj
Příloha č. 6 Příloha č. 6 - Specifikace předpokládaného rozsahu Projektů společného zájmu včetně předpokládaných termínů realizace projektů společného zájmu stahuj
Příloha č. 7 Organizační struktura MEI Příloha č. 7 Organizační struktura MEI - Zde naleznete organizační strukturu společnosti MEI v Evropě stahuj
Příloha č. 8 - Dopis od ABM AMRO Příloha č. 8 - Dopis od ABM AMRO - Tento dokument v angličtině obsahuje potvrzení banky, že skupina MEI je dobrým a váženým klientem výše uvedené banky stahuj
Vývoj korespondence kolem ankety Vývoj korespondence kolem ankety - V dokumentu naleznete neupravenou a původní korespondenci, která se týká ankety ohledně rozvoje Úval, kterou jsme zorganizovali. stahuj
Demografická studie Úval Demografická studie Úval - V tomto dokumentu se pokoušíme odhadnout další vývoj Úval z hlediska budoucího počtu jejich obyvatel, struktury a následnému vlivu na využití kapacity školek a základní školy. Studie již zohledňuje některé, doposud provedené změny územního plánu. stahuj
Návrh grantové politiky města Úvaly Návrh grantové politiky města Úvaly - stahuj
Etický kodex zaměstnance města Úvaly Etický kodex zaměstnance města Úvaly - Přijetí tohoto kodexu zastupitelé za Otevřené Úvaly navrhli na zasedání zastupitelstva dne 14.12. Tento návrh byl zamítnut. V průběhu tohoto volebního období jej zkusíme ještě prosadit. stahuj

© BECC Design

TOPlist