Svátek má Bernard

Jak by mohl vypadat lom

Sdružení Otevřené Úvaly opět předkládá na VZZM návrh na rekultivaci lomu coby plochy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Naše sdružení opět přichází s návrhem na rekultivaci lomu coby plochy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pozemek lomu je totiž poměrně velký. Ačkoli se to nezdá vzhledem k jeho zanedbanosti a zaplnění různým odpadem a materiálem a  náletové zeleni,  jeho rozloha by dostačovala na široké sportovní a kulturní využití.

Naši členové jsou ochotni se ujmout organizace a řízení tohoto projektu, nicméně je potřebná spoluúčast města coby majitele tohoto pozemku. V prvé řadě půjde o vyklizení lomu od odpadu a přemístění ostatního materiálu, o což by se měla postarat VPS.  Nalezení vhodného pozemku pro tento materiál možná bude problém, ale je jistě řešitelný v zájmu prospěchu pro občany města a zejména děti a dospívající mládež. I zde nabízíme svou pomoc.

Samostatnou kapitolou je financování celé akce. Naše představa je taková, že maximum finančních prostředků (z odhadované celkové částky cca 1,5 mil. Kč) se nám podaří zajistit z dotací a sponzorských příspěvků. Na městě bude ležet potřeba financovat především vyklizení a přemístění materiálu.

Předpokládaný harmonogram:
  1. schválení záměru zastupitelstvem na základě předložené informace
  2. určení vhodného pozemku a následné vyklizení lomu (do 31.12.2007)
  3. zpracování projektové dokumentace pro UR a SP, získání potřebných povolení( I. 2008)
  4. výběr zhotovitele (I.2008)
  5. postupná realizace (podle množství fin. prostředků od II.2008))

Náhled do lomu

Co by mohl Lom v budoucnu obsahovat?

První návrh, zpracovaný zdarma firmou Inženýrské Projekty Praha, je zde. Je v něm navrženo rozdělení lokality na několik funkčních ploch oddělených dlážděnými cestami, které se sbíhají k oddychovému altánku v centru. V jednotlivých částech se nachází dětské hřiště, hřiště na streetball a fotbálek, skatepark, odpočinkové plochy. S ocelovým přístřeškem, který v současnosti kryje posypový materiál, se počítá jako s krytým jevištěm a hledištěm. Okolo celého areálu probíhá dráha pro in-line brusle. Odstraněním plechového oplocení a vykácením náletové zeleně se přes strouhu a  Výmolu otevře pohled na háj a školu. Lezení na skály bude zabráněno navrhovanou ocelovou horizontální zábranou.

Statut celého nového areálu bude obdobný, jako u veřejných dětských hřišť. Tzn. město bude pouze pečovat o zeleň a  běžný pořádek, udržovat herní prvky a ostatní mobiliář. Bezpečnost při vlastním pohybu a hře bude věcí každého návštěvníka. Město vydáním provozního řádu a vyvěšením tabulí pouze omezí nebo zakáže nepřípustné aktivity v tomto parku (psi, kola, lezení po skalách, hluk atp...)

6. 06. 2007

Breda Michal

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 18.09.2008 18:17

autor: Mirda

nadpis: nejsou funkční odkazy :-(

reagovat

© BECC Design

TOPlist