Svátek má Bernard

Jak hospodaří (a hospodařilo) město Úvaly?

Letos se blíží k závěru období největších investic města Úvaly v jeho historii a zároveň jsme se již vzdálili rokům 2012 – 2013, které byly vnímány jako kritické. Určitě si vzpomínáte na fámy typu „město nemá na výplaty“ nebo na články typu „v úvalském rozpočtu zeje díra 30 milionů Kč.“.

Takže, jaká je realita?

Loňský rozpočet města skončil s přebytkem 6,8 mil. Kč, rozpočet na rok 2014 je v tuto chvíli v plánovaném přebytku 13,2 mil. Kč (a to i po splátkách všech úvěrů a odpočtu rezervy na rekonstrukce silnic ve výši 14 mil. Kč). V hotovosti má město nyní na účtech přes 22 mil. Kč.

Znamená to, že je všechno růžové? Samozřejmě, že ne, ale rozhodně má tento stav daleko k bankrotu nebo neřízenému hospodaření.

Rozpočet samozřejmě nelze hodnotit jen z pohledu jednoho roku nebo dvou. Pojďme se tedy podívat na hospodaření města s určitým odstupem. V tomto ohledu je docela zajímavé srovnat si historii se současností. Nejprve několik čísel.   ....pokračování....

Příjmy

Neinvestiční výdaje

Investice

Splátky dluhů

Výše dluhu na konci období

Roky 2002 - 2006

360 mil. Kč

235 mil. Kč

94 mil. Kč

40 mil. Kč

42 mil. Kč

Roky 2006 – 2010

417 mil. Kč

220 mil. Kč

136 mil. Kč

27 mil. Kč

18 mil. Kč

Roky 2010 – 2014

613 mil. Kč

265 mil. Kč

538 mil. Kč

30 mil. Kč

99 mil. Kč

Co nám z těch čísel vyplývá ? Několik zajímavých skutečností:

1) Výrazně pozitivně se projevuje příliv evropských dotací (celkem přes 450 mil. Kč), zejména pak v posledních 6 letech

2) Provozní a neinvestiční výdaje města rostou na velmi mírné úrovni (nárůst o 13% v porovnání mezi obdobím 2002 – 2006 a 2010 – 2014), což je nižší než celková míra inflace za toto období, která činila 22,5%. Jinými slovy to znamená, že město relativně neustále snižovalo své vlastní provozní náklady při současném neustálém nárůstu administrativy. Je nutné říci, že i když toto snižování nákladů je mezi občany obecně populární jev (úředníci spotřebují méně peněz), nepovažuji to osobně za zcela zdravý trend. Neustále tlačení provozních a neinvestičních nákladů dolů se může začít z druhé strany projevovat v méně kvalitní práci úřadu a stavu majetku města. Tím nechci říci, že se v Úvalech projevuje, ale to riziko tam vidím a chci tedy varovat současnou i budoucí politickou reprezentaci před neuváženými škrty v této oblasti.

3) Výrazně vzrostly investiční výdaje města (nárůst  téměř šestinásobný v porovnání mezi obdobím 2002 – 2006 a 2010 – 2014 a čtyřnásobný v porovnání s obdobím 2006 - 2010).

4) Současně vzrostlo i zadlužení města na dvojnásobek proti období 2002 – 2010 a pětinásobek proti období 2006 – 2010.

5) Celkově město za období 2002 – 2014 investovalo nebo investuje cca 768 milionů Kč oproti finálnímu dluhu 99 mil. Kč, přičemž průměrná výše dluhu v období se stále pohybovala kolem 40 – 50 mil. Kč s výjimkou let 2009 – 2010, kdy se pohybovala kolem 18 – 25 mil. Kč.  V praxi to znamená, že jestliže město bylo schopno v roce 2006 na 1 Kč dluhu realizovat 2,20 Kč investic tak v roce 2014 se již jedná o poměr 1: 5,40 Kč, což je bezesporu pozitivní jev.

6) Podle rozpočtových modelů budou Úvaly schopné vygenerovat z vlastních zdrojů na investice v letech 2015 – 2018:

  1. cca 32 mil. Kč na investice do silnic
  2. cca 24 mil. Kč na investice do vodovodní a kanalizační sítě
  3. cca 44 mil. Kč na ostatní investice + cca dalších 25 mil. Kč v případě prodeje městských pozemků  v Radlické čtvrti,

celkem tedy 100 – 125  mil. Kč, které budou moci Úvaly použít z větší části na kofinancování budoucích projektů.

Osobně jsem tedy přesvědčen, že všechny politické reprezentace města v období 2002 – 2006 hospodařily se svěřenými financemi města poměrně uvážlivě a dobře. Ke cti reprezentacím v období 2006 – 2010 a 2010 – 2014 slouží, že byly schopné zahájit a následně realizovat projekty spolufinancované EU, které násobně akcelerovaly rozvoj města.

Jaká bude budoucnost?

Jedním slovem – podobně jako minulost – nelehká …

Město má vybudovanou základní infrastrukturu (s výjimkou několika lokalit jako jsou Zálesí, Horova čtvrť, Pod Slovany, ale zde je s ohledem na uzavřenou koncesní smlouvu nastavena možnost dobudování kanalizace z výnosů stávající kanalizační vodovodní sítě). Na druhou stranu však město velké investice stále potřebuje, především pak:

  1. vybudování mateřské školy pro cca 50 dětí – cca 25 mil. Kč
  2. vybudování dalších kmenových tříd základní školy a rekonstrukce jejích šaten – cca 13 mil. Kč s tím, že bude třeba v horizontu 5 let zvážit výstavbu zcela nové základní školy s investicí cca 80 mil. Kč
  3. opravy a rekonstrukce městských budov (č.p. 95 na nám. Arnošta z Pardubic, areál komunálních služeb, zateplení a rekonstrukce MŠ Kollárova) – cca 50 mil. Kč
  4. alespoň částečná rekonstrukce a dobudování komunikací – cca 250 mil. Kč

To znamená, že město bude muset opět investovat cca 320 (bez školy) - 400 mil. Kč (se školou), což je možné jen v případě, že budou v příštím období vypsány a získány příslušné dotační programy z EU, případně ze státního rozpočtu.

Bude se tedy opět jednat o velmi náročné období a věřme, že podobně jako v minulých letech, tak i v letech budoucích najdou budoucí představitelé města na těchto projektech společnou řeč.

Petr Borecký

Předseda finančního výboru

Poznámka: podrobnější statistiky o vývoji hospodaření města najdete v případě zájmu na webu města Úvaly

18. 02. 2014

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist