Svátek má Bernard

Co se děje ve městě
29. 03. 2017 Pozvánka na Den Země na Klepci 2017 Nevíte, co dělat o Bílé sobotě? Zkuste každoroční tradiční Den Země na Klepci 2017! Pozvánku s podrobnostmi najdete uvnitř článku.
29. 03. 2017 Den Země na Klepci 2017 "Den Země", aneb 15. dubna 2017 opět na Klepci
4. 08. 2016 Příspěvek k diskusi o referendu o úvalském koupališti
18. 04. 2016 Město Úvaly připravuje svůj první generel zeleně Město Úvaly přikročilo ke zpracování základního konceptu pro péči o městskou zeleň, a to Generelu zeleně. Zpracovatelem je pan Ing. Lukáš Štefl, Ph.D z atelieru pro zahradní a krajinářskou tvorbu JARDINS. Více si můžete přečíst uvnitř zprávy ...
19. 11. 2015 Advent 2015 se blíží do Úval mílovými kroky… …a důkazem je postavení vánočního stromu na Náměstí Arnošta z Pardubic. Ozdobení stromu bude zahájeno zítra. Slavnostní rozsvícení proběhne 29.11.2015. Vedení města Úvaly děkuje panu Ing. Lukáši Rubešovi, který městu daroval krásný vánoční strom. Současně patří poděkování panu Jiřímu Hovorkovi za bezplatné zajištění jeho přepravy a osazení na místo. Dne 19.11.2015 bylo pracovníky Technických služeb dokončeno umístění a zajištění stromu na náměstí Arnošta z Pardubic. Případný zájemce, který by chtěl věnovat městu vánoční strom na příští rok - 2016, nechť kontaktuje ředitelku Technických služeb Mgr. Ing. Pavlínu Slavíkovou na tel. 281 091 522. Fotky z instalace stromu jsou zde -> http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=699294480210283&id=549522695187463
13. 11. 2015 Otevřená kronika města Úvaly otevřela novou kapitolu železnice Dne 11. listopadu 2015 byla za přítomnosti veřejnosti, představitelů města Úvaly, zástupců Středočeského kraje, SŽDC, Českých drah a firmy Strabag slavnostně uložena pamětní schránka s dobovými dokumenty týkající se města Úvaly, drážního koridoru a života v naší zemi a s "Poselstvím budoucím generacím“. Schránka byla vložena do třetího pilíře nově zrekonstruovaného, 170 let starého železničního viaduktu v Úvalech. Původní schránku, která byla do historického mostu zvaného „Devět kanálů“ zazděna v roce 1844, se bohužel s ohledem na technický stav pilířů nepodařilo objevit. Následně byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný podchod na nástupiště a opravená budova úvalského nádraží. Město Úvaly společně s místními nadšenci a uměleckým kolektivem Leviathan přítomným dokázali, že graffiti a street art nejsou jen nevzhledné čmáranice a prostý vandalismus. Pod taktovkou mladého umělce Kryštofa Kotíka vzniklo přímo v podchodu dílo, které ne náhodou dostalo název „Otevřená kronika města“. Devět maleb netradičním způsobem mapuje osobnosti zdejšího kraje a události, které se do historie zapsaly ve zlém i v dobrém. Návštěvníci této unikátní, 24 hodin otevřené galerie, budou každý den stovky železničních cestujících, kteří využívají příměstské vlaky na železničním koridoru, jehož rekonstrukce v úseku Praha-Běchovice – Úvaly se po dvou letech chýlí ke konci. Fotogalerie zde -> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.697133237093074.1073741837.549522695187463&type=3
23. 10. 2015 Nový chodník u Fabráku Chodník u Fabráku Ti z vás, kteří chodí pěšky ze Slovan (nejen) na vlak to jistě znají... schody z Bulharské ulice k Fabráku a pak už opravdový "Balkán" v podobě procházky tmou a kluzkým blátem... a právě to se změní ! Už brzy... Výstavbou chodníku pro pěší podél části ulice Škvorecká, v úseku mezi ulicemi Kladská a Dobročovická. Součástí navrženého řešení je také místní rozšíření stávající vozovky. Detail projektové dokumentace je zde -> http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Fmessages%2Fobsah200_1.pdf&original=K_situace.pdf Kompletní informace o projektu zde -> http://www.mestouvaly.cz/radnice/majetek-mesta/planovane-investice-mesta/?more=483#msg483
21. 10. 2015 K problematice průsaku vody do nového železničního podchodu "u závor" K problematice průsaku vody do nového železničního podchodu "u závor" sděluje Tomáš John, ředitel stavby: "Další komplikací, která nás v současné době trápí, je nedokonalá těsnost izolací v podchodu u přejezdu a nutnost vyřešit v krátké době zvýšený průsak vody do tubusu. V této chvíli probíhají jednání mezi investorem, projektantem a zhotovitelem podchodu ohledně optimálního postupu oprav. Nemůžu vyloučit ani krátkodobé uzavření podchodu z důvodu provedení nezbytných úprav, o kterém budete případně včas informování prostřednictvím komunikačních kanálů Města."
16. 10. 2015 O čem jednali zastupitelé dne 24.9.2015 Poslední zářijový čtvrtek se sešli úvalští zastupitelé, aby projednali aktuální otázky související se správou města. Prvním bodem byl dopis manželů Kiššových, který se týkal oblasti lokality U Horoušánek, ve kterém pisatelé rozporovali tvrzení starosty o záplavových vlnách o výši až 1 metru z přilehlých polí. Záplavová vlna byla sice v reálu nižší, nicméně škody voda způsobila. Právě z tohoto důvodu přistoupilo město k výstavbě zasakovacího pásu.   ...pokračování níže...
24. 04. 2015 Velký balvan na cestě k opraveným ulicím v Úvalech odvalen! Zastupitelstvo města dnes na svém zasedání (mimo takových věcí, jako je zbavení Klementa Gottwalda čestného občanství města) odsouhlasilo vedení města vskutku historickou věc - rozsáhlý výkup pozemků pod komunikacemi města. (více uvnitř zprávy)
31. 03. 2015 Mateřská škola Kollárova/ Pražská prošla nezávislou evaluací Cílem této evaluace bylo zjištění, jak naše MŠ funguje z pohledu rodičů, dětí a učitelů. Součástí hodnocení byly i návrhy na zlepšení toho, kde byly zjištěny nedostatky. Celkově však úvalská škola obstála v evaluaci velmi dobře. Evaluace je ke stažení na webových stránkách města.
22. 02. 2015 Chatka na Vinici, aneb poraďte, co s tím ? Na Vinici se nachází objekt staré, snad myslivecké chatky, která ani není zapsána v katastru nemovitostí. Dnes tam občas přespávají bezdomovci, jinak je chatka vybydlená. Letos by v této oblasti měla začít výstavba z dotace Pošembeří - odpočinkové místo zvané Stonehenge (http://www.mestouvaly.cz/…/ma…/probihajici-investice-mesta/…). Součástí této akce je i likvidace této chatky. Ozvali se někteří Úvaláci, že by to byla škoda a že by se chatka možná dala využít i jinak. Máte nějaký nápad (který by byl realizovatelný i dlouhodobě provozně)? Těšíme se na podněty v diskusi. Petr Borecký, starosta města    
22. 02. 2015 Zastupitelstvo města schválilo odkoupení objektu č.p. 12 v Riegrově ulici (bývalá Fruta) Kupní cena objektu je sjednána na částku 11,2 mil. Kč a město ji bude splácet tři roky. Město tak již letos na jaře bude mít nové zázemí pro VPS, kanceláře pro budoucí technické služby města a další odbory městského úřadu. Zároveň bude možné oddělit provoz techniky VPS od prostor, kam si občané chodí vyřizovat agendu, což výrazně spolu s letošní rekonstrukcí budovy č.p. 897 zkultivuje prostory pro veřejnost. ...pokračování níže...
3. 02. 2015 Cesta k soše svatého Donáta bude vyčištěna V tomto a příštím týdnu pracovníci úvalské VPSky důkladně vyčistí od náletových dřevin cestu k rozcestí u sochy sv. Donáta (červená turistická trasa) od Škvorecké ulice na Slovanech po celé délce stezky ležící na úvalském katastru. Škvorecká radnice investuje do vyčištění cesty (které provede rovněž úvalská VPSka) na svém katastru k samotné soše cca 30 tis. Kč. V závislosti na klimatických podmínkách bude vše hotovo a stezka důstojným způsobem průchozí v plné délce k 15.2.2015. Návštěvník by si již neměl připadat jako v džungli.
23. 01. 2015 Železniční přejezd v Husově ulici bude ve dnech 1.2 - 9.2.2015 uzavřen ! Pozor ! Důležitá informace z oblasti dopravy v Úvalech Železniční přejezd v Husově ulici bude ve dnech 1.2 - 9.2.2015 uzavřen ! Během této uzavírky bude občanům nově umožněn průchod přes ulici Smetanova, Vydrova a přes nově vybudovaný chodník do prodlouženého podchodu na nástupiště. Další možností pro pěší je průchodem pod mostem Výmola (Hálkova ulice) a dále do ulice Pražská. Pro automobily je k dispozici vyznačená objízdná trasa vedená pod mostem Na Spojce.
6. 01. 2015 Chcete se podívat, co a komu Úvaly minulý měsíc platily? Podívat se můžete zde (odkaz uvnitř zprávy). Tyto zprávy budete od nynějška pravidelně každý měsíc nacházet na webu města. Věříme, že hospodaření města bude pro Vás tímto opět o něco průhlednější.
28. 11. 2014 Historicky první video přenos z jednání zastupitelstva Úval je na internetu! Zastupitelstvo zasedalo 27.11. od 18:00 v DPS a Vy se díky Robinovi Dusparovi můžete podívat, jak toto jednání probíhalo. Upozorňujeme, že záznam je dlouhý cca 4,5 hodiny. Odkaz, na kterém můžete shlédnout záznam z jednání zastupitelstva je webových stránkách města a uvnitř této aktuality.
13. 11. 2014 Ondra Teplý vyhlásil útok kanál La Manche! Dnes večer proběhl Železný večer s Úvalákem Ondrou Teplým, věnovaným jeho životu se sportem a v posledních letech s triatlonem, který vyvrcholil úspěšnou účastí na letošním Iron Manovi na Havaji.
11. 11. 2014 Ustavující jednání úvalského zastupitelstva 6.11.2014 Šestý listopadový den se poprvé sešli zastupitelé v novém složení, které vzešlo po říjnových komunálních volbách. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů a v sále usedlo 37 občanů. Ještě před vlastním zahájením upozornil pan Mgr. Vojtěch Dvořáček (zastupitel z PRO Úvaly) na možný rozpor v dodržení lhůty pro svolání zastupitelstva. Tento problém byl na místě vysvětlen paní tajemnicí městského úřadu, podle níž byly tyto lhůty dodrženy.  Starostenský řetěz následně převzal věkově nejstarší zvolný zastupitel pan Miloslav Kolařík. Následně nově zvolení zastupitelé složili slib. Zastupitelé určili, že město bude mít ve volebním období 2014 – 2018 uvolněného starostu, uvolněného místostarostu a následně neuvolněného místostarostu. Několik dní před vlastním ustavujícím jednání byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD. Na základě této smlouvy se měl starostou města stát Petr Borecký (OÚ), uvolněným místostarostou Alexis Kimbembe (ODS) a neuvolněným místostarostou Vítězslav Pokorný (ČSSD). Členy rady města se dále měli stát Lída Milerová a Josef Polák (oba OÚ).  Předsedy finančního a kontrolního výboru se měli stát zástupci opozice. ...pokračování níže...
4. 11. 2014 Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018 Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. ...pokračování...
4. 11. 2014 Koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD podepsána. Kdo by měl být starosta města? Jaké bude složení orgánů města? Více se dočtete uvnitř zprávy.
18. 10. 2014 Rodí se úvalská koalice pro období 2014 - 2018 Dne 17.10.2014 ve večerních hodinách členové sdružení Otevřené Úvaly jednomyslně vyjádřili svůj souhlas a podporu nově vznikající koalici Otevřených Úval - ODS - ČSSD. Koaliční smlouva, která bude reflektovat priority všech tří partnerů je v současné době připravována a bude podepsaná v nejbližších dnech. Jednání o možné spolupráci byla vedena i se spolkem PRO Úvaly a s NK TOP 09, avšak tato jednání nevedla k cíli.
13. 10. 2014 Občan Úval, Lukáš Rubeš, vyzval nově zvolené zastupitele k většímu otevření města veřejnosti Tuto výzvu uveřejnil na svém webu www.uvaly.cz (plný text výzvy je zde). K této výzvě se hlásíme, oficiální postoj našeho sdružení najdete uvnitř zprávy.
7. 10. 2014 Zdá se Vám způsob hlasování v komunálních volbách složitý? Nechce se Vám pročítat sáhodlouhý návod, jak na to? Na těchto stránkách si své hlasování můžete vyzkoušet nanečisto a hned uvidíte, jaký má Váš způsob hlasování vliv na konečné výsledky :-)
5. 10. 2014 Předvolební debata na www.uvaly.cz Předvolební debata na http://www.uvaly.cz/predvolebni-debata-lidru-1-cast/ Na výše uvedeném serveru si můžete přečíst předvolební debatu představitelů jednotlivých stran a sdružení. Děkujeme Lukášovi Rubešovi za zorganizování této debaty.
29. 09. 2014 Parkoviště u nádraží a přestupní terminál bus/vlak/auto/kolo. Co nového? V souvislosti s rekonstrukcí drážního koridoru jsou již dlouhodobě připravovány zásadní změny, které povedou k radikálnímu zlepšení dopravní situace po skončení rekon...strukce drážního koridoru. Jedná se zejména o následující dvě investice:
22. 09. 2014 Úvalské lejnotrysky Fotografie níže vypadají na první pohled romanticky. Ale jenom na první. Protože na pohled druhý a na první čmuch je jasné, že nejde o romantiku, ale o tryskající výkaly z úvalské kanalizace. Tento pohled a smrad si po každém jen trochu větším dešti užívají zejména obyvatelé Horovy čtvrti, ale ochuzeni již nejsou ani obyvatelé ulic Riegrova a sousedé ČOV. Proč tomu tak je a co s tím? Odpověď hledejte v článku.
29. 08. 2014 Regulace parkování v centru Úval již letos na podzim Není žádným tajemstvím, že rok od roku je možnost zaparkování v centru Úval, zejména náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice horší a horší, ne – li katastrofální. Trpí tím občané žijící v centru, obchodníci, ale vlastně každý, kdo si chce něco v centru města nakoupit nebo něco vyřídit. Co s tím? Dozvíte se uvnitř článku.
16. 08. 2014 Jak se to má s kapacitou mateřských školek po výstavbě MŠ Cukrovar Podobně, jako někteří z Vás, jsem dostal informaci, že je sice dobře, že se staví nová mateřská školka v Cukrovaru s kapacitou 50 dětí, ale že „… projekt počítá s dnešním počtem dětí. Co ale bude s těmi, jejichž mladí rodiče se nastěhují do nově stavěných domů? Do Cukrovaru se vejdou děti současné, nikoli budoucí…“
15. 08. 2014 Čas starého mostu Na Spojce se naplnil ... Dnes začaly bourací práce na starém mostu Na Spojce, který se tak stane jen vzpomínkou. Pár fotografií najdete uvnitř zprávy.
12. 08. 2014 Rekonstrukce ulic Alešova a V. Nováka dokončena Po dvou a půl měsíci prací byla dokončena kompletní rekonstrukce ulic Alešova a Vítězslava Nováka. V centru Úval tak vznikla první ucelená enkláva, kde veřejné prostory našeho města ...již vypadají na úrovni odpovídající 21. století. Více o rekonstrukci dalších úvalských ulic a foto uvnitř článku ...
25. 07. 2014 Úvaly získaly dotaci 13 000 000 Kč na rozšíření základní školy Město Úvaly dnes obdrželo oficiální informaci z Ministerstva financí ČR o přidělené dotace ve výši 13 mil. Kč. Tato dotace bude použita na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy v Úvalech a na tak dlouho odkládanou celkovou rekonstrukci šaten. Celá akce bude s ohledem na podmínky dotace probíhat  v měsících září 2014 - březen 2015, prosíme tím zároveň rodiče i děti o pochopení za kvůli snížení komfortu výuky v tomto období.
22. 07. 2014 Zastupitelé mimořádně jednali i 17.7.2014 Zastupitelé se mimořádně sešli i 17.7.2014. Přítomno bylo 13 zastupitelů a 5 úvalských občanů. První bod, který starosta dodatečně zařadil na pořad jednání, byla opět problematika dotace na Bendlovu stezku.
19. 07. 2014 Kupní smlouva na pozemky města v Radlické čtvrti schválena Zastupitelstvo města Úvaly včera schválilo prodej pozemků v Radlické čtvrti společnosti JARO REAL. Podpis této smlouvy přinese městu v letošním roce 10 mil. Kč, v příštím roce pak 18,3 mil. Kč, tedy celkem 28,3 mil. Kč, dále pak 5,8 mil. Kč na poplatku za zhodnocení pozemků. Více informací uvnitř zprávy ...
26. 06. 2014 O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 19.6.2014 Poslední zasedání úvalských zastupitelů před letní přestávkou se v sálku DPS konalo 19.června 2014. Přítomno bylo 14 zastupitelů. V průběhu večera se do jednacích prostor dostavilo 12 občanů. Na programu jednání bylo mimo jiné rozhodnutí o Bendlově stezce, odkupu pozemu rodiny Misárkových na Ztraceném Korci, úpravy rozpočtu a další body jednání .... pokračování ...
24. 06. 2014 Letní kino v Úvalech 5. července 2014 se od 21:30 na hřišti na Slovanech uskuteční první promítání letního kina v Úvalech (film Kdopak by se vlka bál) - pořádá Městský úřad v Úvalech. Je to pokus trochu oživit letní dění v našem městě a podpořit jeho opakování můžete svojí hojnou účastí.  Přineste si s sebou židle, lehátka, karimatky, prostě vše, na čem se můžete uvelebit a vychutnat si film a občerstvení. Pokud se akce setká s úspěchem, bude ji město rádo opakovat a třeba se stane novou tradicí. Skladbu filmů v letním kině můžete i ovlivňovat - na této adrese si můžete stáhnout seznam filmů a na městský úřad posílat Vaše návrhy, co pustit příště.
18. 06. 2014 Proč Otevřené Úvaly nepodpoří Bendlovu stezku Protože o uvažovaném vyasfaltování Bendlovy stezky bude jistě v příštích týdnech a měsících napsáno (nejen) na stránkách Života Úval hodně, nechceme Vás v tuto chvíli zatěžovat žádnými studiemi, analýzami a výkresy. Chceme nyní stručně vysvětlit, proč naši zastupitelé nepodpoří na čtvrtečním jednání zastupitelstva projekt Bendlovy stezky.  .... pokračování ...
11. 06. 2014 Úvaly zvládly v rekordním čase připravit žádost o dotaci na rozšíření základní školy Město Úvaly dnes podalo žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rozšíření kapacity základní školy. Jde o tzv. stavební úpravy C, které jednak zvýší kapacitu ZŠ o 7 kmenových tříd (cca 180 dětí) a dále budou kompletně zrekonstruovány zcela nevyhovující šatny. Pokračování uvnitř zprávy ...
11. 06. 2014 Úvaly získaly dotaci na novou mateřskou školu Starosta Úval dnes podepsal se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace na výstavbu nové mateřské školy v areálu cukrovaru. Tato školka rozšíří kapacitu předškolních zařízení v Úvalech o 50 míst a měla by umožnit, aby se do mateřských školek provozovaných městem dostaly všechny děti od cca 3 let věku. Pokračování uvnitř zprávy  ...
9. 06. 2014 Mimořádné zastupitelstvo 5.6.2014 zvolilo nového místostarostu města Rezignace Ing. Michala Bredy na mandát člena zastupitelstva – to byl jediný bod na pořadu mimořádného jednání úvalského zastupitelstva dne 5.6.2014 . Na uvolněné místo nastupuje podle zákona náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí daném výsledkem voleb, a to dnem 1.6.2014. Tímto náhradníkem (po odstoupení předchozích) je pan Bc. Jan Němec, člen Otevřených Úval, který současně složil slib zastupitele a stal se tak novým členem úvalského zastupitelstva.   ...pokračování...
29. 05. 2014 Omezení další výstavby v Úvalech – co je zbožné přání a co realita ? Jednou z věcí, kterou často od občanů slýchám je zhruba toto: „Před čtyřmi lety jsme Vás mimo jiné volili, protože jsme věřili, že zastavíte další výstavbu v Úvalech, ale Vy jste se místo toho spřáhli s developery a jste jako ti ostatní“. V současné době je starým územním plánem nastaven růst města až na cca 11 tis. obyvatel. Jeho současná podoba je prací předchozích zastupitelstev, ve kterých naše sdružení ještě nebylo nebo bylo v opozici. Jediná plocha byla k zástavbě navržena v tomto období – zadní část Vinice pro cca 40 domů s cca 120 obyvateli.   ...pokračování níže...
28. 05. 2014 Kdo otevřel cestu developerům do Úval ? Vážení čtenáři, po přečtení článku v květnovém čísle ŽÚ, mi bylo jasné, že nestačí hovořit o událostech ve městě jen s lidmi, které potkávám, ale že je potřeba opravdu každý krok vysvětlit, přinést fakta. Jednou jsem už na stránkách úvalského městského časopisu psala, jak mě velmi mrzí, že někteří autoři článků se neobtěžují vyhledáváním faktů, ani ověřením informací, které zveřejní. Autor článku v květnovém čísle ŽÚ “Otevřené Úvaly pro developery aneb návrh Územního plánu Úval“ pan Ing. Jan Černý se na veřejném zasedání přiznal, že pro tento článek vlastně žádné podklady neměl. Negativní kritika se dobře píše a ještě lépe čte. Nechci psát dlouhý článek, proto uvádím jen holá fakta v číslech. Úvaly si neudělaly v tomto volebním období neviditelný dluh v podobě územního plánu, jak píše pan Jan Černý, ale …. Podívejte se, KDY změny územního plánu proběhly:
14. 05. 2014 Bublina kolem úvalské losovačky splaskla V uplynulých týdnech jsme Vás důkladně informovali o vývoji kauzy „úvalské losovačky“. Jsme rádi, že můžeme říct, že se potvrdilo naše očekávání. Úvaly zákon neporušily. Celá kauza vznikla kvůli banální chybě v notářském zápisu, kterou notářka opravila. Představa, že by město muselo vracet téměř 68 mil. Kč je proto v tuto chvíli vysoce nepravděpodobná. Více informací najdete v této reportáži České Televize (odkaz uvnitř zprávy).
13. 05. 2014 Změny v Otevřených Úvalech a ve vedení města Dne 12.5.2014 se konala valná hromada sdružení Otevřené Úvaly, na které mimo jiné oznámil Ing. Michal Breda svojí rezignaci na funkci člena Rady města Úvaly a místostarosty Úval, a to z osobních důvodů. Svoji rezignaci ke dni  31.5.2014 již předal do rukou starosty města. S ohledem na tyto okolnosti byl novým předsedou sdružení Otevřené Úvaly zvolen Mgr. Petr Borecký, který se současně stává lídrem sdružení v podzimních komunálních volbách. O tom, kdo nahradí Ing. Michal Bredu ve vedení města do podzimních komunálních voleb se povedou v následujících dnech koaliční jednání.
30. 04. 2014 O čem jednali úvalští zastupitelé dne 24.4.2014 Večer 24. dubna 2014 byl vyhrazen jednání úvalského zastupitelstva. Přítomno bylo 11 zastupitelů a ve zcela zaplněném sále usedlo 35 občanů. Neobvykle velký počet občanů v sále byl vyvolán zejména medializovanou skutečností, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) identifikovalo 14 problematických dotačních akcí proplácených z OPŽP – šlo o tzv. "losovačky" a jejich nestandardní průběh. Více uvnitř zprávy ...
24. 04. 2014 Úvaly zveřejní kompletní dokumentaci ke kauze "losovačka" Ve středu 23.4.2014 se konalo mimořádné zasedání finančního výboru a mimořádné jednání rady města Úvaly. Byla připravena zpráva finančního výboru města ke kauze "úvalské losovačky", se kterou se seznámila rada města a se kterou dnes bude seznámeno zastupitelstvo města a občané. Více informací najdete uvnitř zprávy.
23. 04. 2014 "Úvalská losovačka" telegraficky… Nebyli bychom v Úvalech, kdyby se během týdne od medializace úvalské losovačky nevyrojily různé teorie, "zaručené" informace, spekulace, zkrátka drby… Jaká jsou skutečná fakta se dočtete uvnitř článku.
18. 04. 2014 Úvalská vodovodní losovačka Asi jste v minulých dnech nepřehlédli a nepřeslechli informace, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) identifikovalo 14 problematických dotačních akcí proplácených z OPŽP – šlo o tzv. losovačky a jejich nestandardní průběh. Pokračování uvnitř zprávy.
16. 04. 2014 Okolí nádraží není nafukovací, aneb nebuďme líní ! Buďme více ohleduplní a nebuďme líní. Pěší chůze je zdravá a 800 metrů po ránu a v podvečer prospěje každému. Během rekonstrukce železničního koridoru si holt musíme trochu „protáhnout nohy“. Další informace k parkování a mapa uvnitř zprávy ...
9. 04. 2014 V Úvalech přibude třetí mateřská školka Město Úvaly totiž uspělo s přepracovanou žádostí na ROP Střední Čechy a získalo dotaci na výstavbu další školky s kapacitou 50 dětí v areálu bývalého cukrovaru. Součástí výstavby nové školky bude i rekonstrukce příjezdové ulice /tato bude hrazena z peněz města/. Nová školka by měla být uvedena do provozu 1.9.2015, tedy již příští rok. Více informací naleznete na webových stránkách města. (Odkaz bude aktivní po otevření zprávy).
8. 04. 2014 Den Země na Klepci 2014 Milé Úvalačky, milí Úvaláci, rádi bychom Vás jako každý rok, coby již tradiční účastník a spoluorganizátor pozvali na 8. ročník akce Den Země na Klepci. I letos budeme mít svůj stánek, kde Vás rádi přivítáme. Budeme organizovat prodej, jehož výtěžek chceme použít na vybudování lávky přes Výmolu u Hodova, která propojí Alej úvalských dětí s Hodovem. Leták s pozvánkou najdete uvnitř zprávy. Těšíme se na Vás!
26. 03. 2014 Postup při pořizování nového územního plánu Úval Jak jste již zřejmě byli informováni, v současné době město Úvaly zpracovává nový územní plán. V průběhu přípravy nového územního plánu může veřejnost a vlastníci pozemků v různých fázích přípravy podávat připomínky (veřejnost)  a námitky (vlastníci dotčených pozemků). Bližší informace o novém územním plánu najdete na webu města, my jsme pro Vás připravili tabulku, ze které zjistíte, kdo a co může v jaké fázi přípravy územního plánu aplikovat a připravovat. Odkaz na tabulku najdete uvnitř zprávy. Věříme, že Vám bude tento materiál užitečným pomocníkem.
17. 03. 2014 Úvalští zastupitelé mimořádně jednali dne 13.3.2014 Na 13. březnový den svolal starosta města MUDr. Šťastný mimořádné jednání úvalských zastupitelů.  Přítomno bylo 13 zastupitelů a v sále usedlo 8 občanů. První bod pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za období od 30.1.2014 do 13.3.2014. Hlavním důvodem svolání tohoto jednání byla nutnost schválit rozpočtové opatření č.2/2014. Podstatou je přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol. Na základě podaných žádostí o dotace na podnět ROPu z důvodu urychleného čerpání dotací je nutno přijmout rozpočtové opatření a to na uvolnění finančních prostředků na investiční akce MŠ Cukrovar, Bendlova stezka, zateplení čp. 95 a koupě pozemku pro zateplení objektu čp. 897. Z důvodu zrychlení čerpání dotací, které je omezeno časově (prosinec 2014 a  květen 2015), jsou konzultovány s ROPem následující akce: zpracování prováděcí dokumentace, administrace výběrového řízení na dodavatele staveb. Jedná se o částku 1 500 000,- Kč, která je převáděna v rámci rozpočtových rezerv. Zastupitelé toto rozpočtové opatření schválili a pověřili Radu města Úvaly k dalšímu rozpočtovému opatření ke konkrétnímu čerpání této částky.  Z časových důvodů nemohlo být rozpočtové opatření projednáno na finančním výboru města Úvaly. Dr. Pokornému a Ing. Jankovskému vadilo, že tento bod neprojednával finanční výbor. Pan Kolařík požádal o přesnou tabulku rozdělení částky 1,5 mil. Kč. Ing. Breda hovořil o nutnosti stanovení rozpočtových rámců a určitých limitů, aby každou drobnou změnu nemuselo schvalovat narychlo svolané mimořádné zastupitelstvo. Paní Reicheltová zmínila, že ROP Středné Čechy požadoval detailní rozpracování nákladů před udělením dotace. Ing. Váňová podotkla, že v okamžiku oznámení o konání mimořádného jednání zastupitelů mohou být tyto záležitosti schvalovány finančním výborem „per rollam“ prostřednictvím e-mailu/telefonu.   ...pokračování...
18. 02. 2014 Jak hospodaří (a hospodařilo) město Úvaly? Letos se blíží k závěru období největších investic města Úvaly v jeho historii a zároveň jsme se již vzdálili rokům 2012 – 2013, které byly vnímány jako kritické. Určitě si vzpomínáte na fámy typu „město nemá na výplaty“ nebo na články typu „v úvalském rozpočtu zeje díra 30 milionů Kč.“. Takže, jaká je realita? Loňský rozpočet města skončil s přebytkem 6,8 mil. Kč, rozpočet na rok 2014 je v tuto chvíli v plánovaném přebytku 13,2 mil. Kč (a to i po splátkách všech úvěrů a odpočtu rezervy na rekonstrukce silnic ve výši 14 mil. Kč). V hotovosti má město nyní na účtech přes 22 mil. Kč. Znamená to, že je všechno růžové? Samozřejmě, že ne, ale rozhodně má tento stav daleko k bankrotu nebo neřízenému hospodaření. Rozpočet samozřejmě nelze hodnotit jen z pohledu jednoho roku nebo dvou. Pojďme se tedy podívat na hospodaření města s určitým odstupem. V tomto ohledu je docela zajímavé srovnat si historii se současností. Nejprve několik čísel.   ....pokračování....
5. 02. 2014 O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 30.1.2014 První zasedání úvalských zastupitelů v letošním roce se v sálku DPS konalo 30. ledna 2014. Přítomno bylo 12 zastupitelů. V průběhu večera se do jednacích prostor dostavili pouze 2 občané. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva konaného  dne 12.12.2013, kdy se rada města sešla jednou a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2013, které zastupitelé vzali na vědomí. Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru dne 21.1.2014, který přednesl Mgr. Borecký. Ten konstatoval, že se povedlo výrazně zkonsolidovat městské finance, takže loňský rozpočet skončil přebytkem 6,8 mil. Kč, letošní rozpočet má rezervy ve výši cca 12 mil. Kč a město má v současnosti na účtech v hotovosti cca 22 mil. Kč. V této souvislosti finanční výbor  projednal návrh rozpočtového opatření č.2/2013, které zohledňuje finanční data za celý loňský rok. Současně byl projednáván návrh rozpočtového opatření č.1/2014, neboť v současné chvíli jsou již k dispozici přesnější informace ve srovnání s rokem 2013 ve vazbě na čerpání dotací a čerpání úvěru a skutečné naplňování příjmů. Zastupitelé dále uložili Finančnímu výboru zajistit provedení kontrol čerpání dotací na vodovod a kanalizaci, dále pak provádění oprav v DPS a mzdových výdajů městského úřadu.  ...pokračování...
8. 01. 2014 Nové webové stránky města Úvaly byly spuštěny POZOR !!! - od dnešního dne jsou v ostrém provozu zcela nové webové stránky města Úvaly - http://www.mestouvaly.cz/ Věříme, že se vám budou líbit a hlavně dobře sloužit... A jelikož platí že "víc očí, víc vidí" tak vás všechny prosíme o rychlou zpětnou vazbu v případě, že na nových městských webovkách najdete nějakou faktickou, gramatickou či jinou chybu. Uvítáme také veškeré náměty na jejich zlepšení a doplnění. V neposlední řadě je potřeba poděkovat Michalu Bredovi, který za celým projektem kompletního přepracování internetové prezentace města stojí. Díky
7. 01. 2014 O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 12.12.2013 Poslední jednání úvalských zastupitelů v roce 2013 se konalo dne 12.12. V sále DPS přivítal všechny přítomné starosta města a jednání zahájil úderem 18. hodiny. Přítomno bylo 14 zastupitelů . V sále usedlo v průběhu večera jen 7 občanů. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva dne 7.11, kdy se rada města sešla třikrát a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2013, které zastupitelé vzali na vědomí. Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru dne 3.12.2013, který projednával úvěrovou smlouvu s Komerční bankou na úvěr 110 mil. Kč a její nejdůležitější parametry, dále vzali na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za prvních 10 měsíců roku 2013. Hlavním bodem byl návrh rozpočtu města na rok 2014. Mgr. Borecký podal výklad o podmínkách úvěru. Ing. Jankovský zmínil překročení položek mzdových výdajů a výdajů za energie Tento bod po finančním výboru následně projednávali zastupitelé. ...pokračování...
3. 12. 2013 O čem jednali úvalští zastupitelé na jednání dne 7.11.2013 Listopadové jednání úvalských zastupitelů zahájil starosta ve čtvrtek 7.11.2013 v 18. hodin. Přítomno bylo 14 zastupitelů (1 byl omluven). V prořídlém sále DPS usedlo v průběhu večera jen sedm občanů. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva dne 26.9.2013, kdy s rada města sešla dvakrát a o kontrole dříve přijatých usnesení zastupitelstva. V následné diskusi k těmto bodům se hovořilo se mimo jiné o ztrátách vody v úvalském vodovodním řadu a Ing. Váňová se dotazovala na parkování u dětského bazénu v severní části města.  ...pokračování níže...
3. 12. 2013 Alej úvalských dětí II. otevřena V sobotu 23.11.2013 byla otevřena "Alej úvalských dětí č.2". Tuto novou alej realizoval Klub přátel historie a přírody Úval a okolí za spoluúčasti občanů města - rodičů úvalských dětí. Po loňské aleji na vrchu Vinice (u nové rozhledny) byla otevřena Alej úvalských dětí II. v prostoru za podnikem ESSA Czech na rozorané polní cestě směrem na Horoušánky. Alej s počtem 45 javorů klen a mléč vysadila firma Hauk – Štěpán – Ustohal, lesnické, zahradnické služby Říčany. Vylosováním konkrétních čísel k jednotlivým stromům si své stromy označilo cca 33 dětí a úvalská kapela Divokej Bill. Děti ke stromu obdržely pamětní certifikát. Alej v současné době (zatím) končí asi 100 metrů od obce Horoušánky. Organizátoři ale intenzivně jednají o jejím prodloužení až k samotné zástavbě úvalské čtvrti "U Horoušánek". Černou kaňkou na sobotním otevření byla ale skutečnost, že pouhý den před otevřením instalovaná cedule byla někomu asi trnem v oku a přes noc zmizela... co k tomu dodat, že ?
13. 11. 2013 Vyjádření vedení města Úvaly k článku "Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů" Vyjádření vedení města Úvaly k článku „Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů“, který vyšel dne 7.11.2013 v deníku 5+2 Nečekanou obří díru v obecním rozpočtu musí řešit šestitisícové Úvaly. Město na východ od Prahy totiž ve svém účetnictví přehlédlo 34 milionů korun. A rázem se staly jednou z nejzadluženějších obcí regionu. Podle zastupitelky a členky finančního výboru Heleny Váňové je ale hlavní vina na vedení města. "Nedělají se kontroly čerpání rozpočtu a není nikdo ve vedení města, kdo by to vyžadoval," říká. "Deset let se nepohne s ničím, vyčerpali finanční zdroje absolutně neuváženě," dodává další z kritiků radnice Petr Hrubý. "Současné vedení vyždímá všechny peníze a ti, kdo přijdou v dalším období, nebudou mít na nic, město bude mít jen povinnosti," poukazuje další zastupitel a bývalý starosta Ivan Černý. "Pokud zadavatel (město – pozn. red.) nezíská dlouhodobý úvěr v celkové výši 110 milionů, hrozí, že nedodrží některé z podmínek poskytnutých dotací a následně bude nucen již čerpané dotace vrátit," stojí v usnesení rady města z 16. října, které řeší, jak vybrat banku, která novou půjčku poskytne. Výše uvedené jsou citace z článku „Zadlužené Úvaly přehlédly 34 milionů Kč“, který vyšel dne 7.11.2013 v deníku 5+2. Celý článek najdete na http://praha-vychod.5plus2.cz/47511/zadluzene-valy-prehledly-34-milionu. Je nám jasné, že tato informace vzbudila oprávněný zájem a obavy občanů Úval i veřejnosti, včetně dodavatelů města. S ohledem na důležitost celé záležitosti považujeme za nutné, uvést informace ve výše uvedeném článku do kontextu a na pravou míru. Nejprve několik podstatných informací: ...pokračování níže
1. 07. 2013 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 20.6.2013 Třetí letošní jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 20.6.2013. Horký letní den přilákal do sálu DPS celkem 19 lidí (více jak polovina ale odešla po projednání bodu ohledně povodní). V prvním bodě jednání předložil starosta písemný přehled činnosti Rady města v období od minulého zastupitelstva a následně zastupitelé vzali na vědomí splnění konkrétních usnesení zastupitelstva z roku 2013. Místostarosta Ing. Breda požádal o stažení materiálu, týkajícího se prodeje objektu čp. 47, ul. 5. května (objekt současné VPS), a to z důvodu možné časové napjatosti s ohledem na aktuální finanční stav města. Problematice současného stavu městské kasy a dalšího financování Úval bude věnováno samostatné jednání zastupitelstva v průběhu září 2013. ...pokračování v textu článku
17. 05. 2013 Materiály úvalských zastupitelů na webu nově v kompletní podobě ! Dobrá věc se podařila. Počínaje červnovým zastupitelstvem, najdete vždy týden před jednáním úvalských zastupitelů kompletní materiály pro jejich jednání pohodlně ke stažení na webu města. V dubnu zastupitelé konečně odsouhlasili požadavek na zveřejňování těchto ucelených materiálů. Do této doby byla zveřejňována pouze základní důvodová zpráva. I když naše sdružení Otevřené Úvaly vždy hlasovalo pro maximální otevřenost, nepodařilo se v minulosti vždy najít potřebnou shodu napříč politickým spektrem našeho zastupitelstva. Jediné omezení, které bude platit i nadále je začernění neveřejných údajů, které musí úřad města trvale zajistit. Tento krok je současně naplněním „Programového prohlášení pro volební období 2010 – 2014“, kde se koalice rozhodla mimo jiné prosazovat lepší informovanost obyvatel v souvislosti s činností volených orgánů města. V loňském roce se bohužel nepodařilo prosadit zavedení on-line přenosů z jednání Zastupitelstva města Úvaly na internet, pro které všichni naši zastupitelé Otevřených Úvaly hlasovali.
16. 05. 2013 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 25.4.2013 Druhé letošní jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek  25.4.2013. Příjemné jarní počasí se opět odrazilo na počtu návštěvníků. V sále usedlo během večera 19 občanů a hostů. Program jednání byl operativně upraven tak, aby občany předložené petice byly projednány mezi prvními body.   ...pokračování v textu zprávy.
6. 05. 2013 Jak se to má s dluhem Úval? Na posledním dubnovém zastupitelstvu jsem prezentoval aktuální finanční situaci města Úvaly /zprávu pro zastupitelstvo naleznete zde -  než budete pokračovat dál, doporučujipřečíst/. Měl jsem za to, že se jednalo o materiál v rámci možnostísrozumitelný a jasný. Pak však ke mně dorazil e-mail od pana Jelínka, o kterém jsem následně zjistil, že je dále rozposílán po Úvalech mezi občany. Tento e-mail naleznete zde.
12. 03. 2013 Rozšíření autobusové dopravy v Úvalech od března 2013 Dne 11. 3. 2013 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. Z – 05/013 ze dne 14. 2. 2013 byl navýšen počet autobusových spojů linek 405, 484, 391 a 304. Zároveň byla zřízena nová autobusová zastávka Úvaly, nám. Svobody, která má přiblížit dojíždějící maminky s dětmi ke školce alespoň do doby realizace investiční akce "Průtah III/01214", která řeší zastávku autobusů přímo před MŠ. V současné době nově zřízenou autobusovou zasávku nevyužívá pouze linka 423 z důvodu organizačních problémů u regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. Město Úvaly ovšem trvá na zařazení této linky na výše uvedenou autobusovou zastávku v nejbližší možné době.
12. 03. 2013 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 14.2.2013 První letošní jednání zastupitelstva se konalo 14. února 2013. Přítomno bylo 14 zastupitelů. V sále se nakonec sešlo 27 občanů. Přítomni byli i zástupci organizace ROPID a zástupci developera projektu „Slunečné terasy“. Prvním, mimořádně zařazeným bodem bylo složení slibu nového úvalského zastupitele pana Radovana Skřivana, jenž nahradil pana Karla Linharta, který se z osobních důvodů k 31.1.2013 vzdal mandátu. ...pokračování níže.
13. 02. 2013 Veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly č.1/2013 (čtvrtek 14.2.2013) Kde ? Jednací sál DPS Úvaly (náměstí Svobody) Kdy? čtvrtek 14.2.2013 od 18:00 hod. Materiály, které budou na jednání 14.2.2013 probírány jsou zde -> http://www.mestouvaly.cz/ 14-2-2013-zastupitelstvo-me sta-uvaly Programové body: Úvod 1) Zpráva o činnosti rady města 2) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009, 2010, 2011,2012 3) Záměr vybudování P+R v uhelných skladech včetně koupě pozemku 4) Technická infrastruktura v lokalitě Výpustek 5) Amper Market nový dodavatel el. energie pro město Úvaly od 1.6.2013 6) Řešení spolupráce města a nájemce pana Poláka při provozu koupaliště 7) Dodatek č.4 k nájemní smlouvě č.128/7 SMM ze dne 11.5.2007 na pronájem prvého patra v objektu Riegerova ul.čp.897, Úvaly, využívaný jako služebna OO PČR Úvaly 8) Kontrolní výbor - Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici 9) Přijetí daru 10) Odvolání členů z Výboru pro výstavbu 11) Rozšíření autobusové dopravy ve městě Úvaly 12) Zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 4.2.2013 13) Veřejná zakázka na výběrové řízení poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování rekonstrukce silnic/ulic a infrastruktury 14) Žádost společnosti KERT s.r.o. o směnu pozemku 15) Revokace usnesení zastupitelstva č. Z – 059/07 ze dne 19. 4. 2007 16) Zastavovací studie – Slunečné terasy, rodinné domy Úvaly u Klánovického lesa 17) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Úvaly 18) Plán práce kontrolního výboru na rok 2013 19) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 20) Otevřený dopis zastupitelům a redakční radě Života Úval 21) Stanovisko k žádostí o prominutí úroků z prodlení z částky vymáhané v rámci exekuce a smluvní pokuty Různé Připomínky a náměty zastupitelů, občanů
12. 02. 2013 Ve Škvorecké oboře přibyla odpočívadla S.p.Lesy ČR zprovoznil ve Škvorecké oboře tři nová odpočívadla. Jedno najdete u Květnické studánky, druhé u ulice Osadníci a třetí pod hajovnou.
12. 02. 2013 Dva otevřené dopisy zastupitelům ohledně Života Úval Dva otevřené dopisy zastupitelům ohledně Života Úval Dopis L. Trávníčkové Dopis M. Černé
23. 11. 2012 Proč jsem (zatím) proti městské policii v Úvalech V minulých dnech byl veřejnosti představen dokument „Městská policie v Úvalech – návrh na její vznik od 1.1.2013“, který vytvořil MUDr. Jan Šťastný, starosta Úval v rámci své činnosti v Komisi pro prevenci kriminality. Tento materiál má sloužit jako podklad pro zastupitele a pro občany pro rozhodování o tom, zda zřídit nebo nezřídit městskou policii v Úvalech. Více informací najdete uvniř článku ...
22. 11. 2012 Kde se smí a nesmí parkovat na nádraží ! Vedoucí traťového úseku, pod který spadá i nádraží Úvaly a přilehlé drážní pozemky, pan Petr Vichera ze SŽDC (vedoucí provozu - správa tratí Praha) upozornil na nesprávný způsob parkování některých občanů  na drážních pozemcích v Jiráskově ulici. Plocha na kterou se z Jiráskovy ulice vjíždí „otevřenými vraty“ je určena k parkování, ale POZOR.   ...čtěte dále...
22. 11. 2012 Vznik Městské policie v Úvalech Na prosincovém jednání bude Zastupitelstvo města projednávat vznik Městské policie v Úvalech
20. 11. 2012 Úvalská městská autobusová linka PID Jedním ze záměrů vedení města, jak odlehčit automobilové dopravě v centu Úval a pomoci naprosto nevyhovující situaci s parkováním u nádraží je možnost nabídnout občanům města alternativu k osobním autům. Tím by mohla být městská hromadná doprava. V současné době pokročily přípravy kolem městské autobusové linky do další fáze. Proběhlo jednání mezi společností Veolia, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy  (ROPID) a Krajským úřadem, odborem dopravy, na kterém byly rámcově dohodnuty možnosti zřízení „okružní“ autobusové linky zařazené v systému PID (platil by na ní běžný tarif PID Praha, respektive tarif 1. vnějšího pásma). Autobusové spoje by v optimálním případě jezdily v půlhodinových intervalech a navazovaly na vlaky ČD.  ...čtěte dále...
14. 11. 2012 Priority rozpočtu města na rok 2013 Zastupitelstvo města dne 8. listopadu schválilo rozpočet města na rok 2013. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu jsou naplánovány na 238,9 mil. Kč, rozpočet je tedy navržen jako vyrovnaný. Jaké jsou tedy příjmy rozpočtu pro příští rok?
13. 11. 2012 Zasílejte vaše připomínky k návrhu ESSA Czech v Úvalech Dne 6. 11. 2012 proběhlo v sále DPS za účasti představitelů  města , zástupců a majitelů firmy ESSA Czech setkání  s  občany Úval. Toto setkání bylo svoláno za účelem  seznámení  veřejnosti se studií záměru na dostavbu firmy ESSA Czech Úvaly. V úvodní části místostarosta města Ing. Breda přítomným vysvětlil postoj města k tomuto záměru. Město zastává názor, že firma má dostat právo představit svůj záměr a současně nabídnout kompenzaci.  Ing. Breda sdělil,  že město nepůjde proti svým občanům. Pokud se občané rozhodnou, že i přes nabízené kompenzace nesouhlasí z opodstatněných důvodů s rozšířením firmy ESSA Czech, město nedá k tomuto záměru souhlasné stanovisko. Na druhou stranu je třeba upozornit, že i přes nesouhlasné stanovisko Města, mohou orgány státní správy ( tj. Stavební úřad )  rozhodnout, že ESSA za splnění zákonných podmínek může přístavbu realizovat.
13. 11. 2012 Rekonstrukce úvalských ulic – shrnutí a další kroky Na konci loňského roku definitivně rozhodlo zastupitelstvo o zahájení přípravy rekonstrukcí ulic v Úvalech. Vzhledem k tomu, že není možné provést rekonstrukci všech ulic, byla ve Výboru pro výstavbu vytvořena a následně zastupitelstvem přijata tato kritéria pro výběr ulic k celkové rekonstrukci: 1)    ulice je ve svahu a je trvale vymílána 2)    povrch ulice je deštěm splavován na již rekonstruované ulice a tím dochází k jejich poškozování 3)    ulice vede k význačným objektům veřejného zájmu nebo tvoří základní komunikační osu dané oblasti
12. 11. 2012 Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 8.11.2012 Na osmý listopadový den bylo svoláno jednání zastupitelstva města Úvaly. V přeplněném sále DPS bylo tentokrát přítomno přes 50 občanů z oblasti Hodova, kteří čekali na projednávání bodu „Dostavba výrobního závodu ESSA Czech“. Přítomno bylo 13 zastupitelů, 2 byli omluveni.   ...čtěte dále...
7. 11. 2012 Proběhlo setkání s občany Úvalu k záměru dostavby závodu ESSA 6. listopadu od 18.00 proběhlo v DPS setkání představitelů města (p. Breda – místostarosta, p. Šťastný – starosta, p. Borecký – předseda finančního výboru a zastupitel), zástupců a majitelů firmy ESSA Czech (p.  Bonet - majitel, Ing. Ludvík – ředitel) a občanů Úval (cca 80 lidí zejména z oblasti Hodov) na veřejné diskusi o záměr firmy ESSA Czech rozšířit svoji továrnu na Hodově.
2. 11. 2012 Rozšíření firmy ESSA Czech v Úvalech, ano či ne? V minulých dnech hladinu úvalského veřejného života rozčeřilo nedávné usnesení výboru pro výstavbu, kterým tento výbor vyslovil svůj souhlas  s tím, aby za určitých podmínek došlo k dostavbě areálu firmy ESSA Czech na Hodově. Chcete-li vědět více, čtěte dále ...
31. 10. 2012 Nová knihovna v Úvalech, iluze nebo skutečnost ? O tom, že Městská knihovna v Úvalech sídlí v ne příliš vhodných a důstojných prostorách bylo napsáno již mnoho slov. Proto město začalo uvažovat o jejím přestěhování. Jako vhodný objekt byl vytipován dům na náměstí Arnošta z Pardubic č. 18, který je v majetku města. Velkou výhodou je těsné sousedství budoucího sídla městského úřadu a pozemek současného dvora skýtá možnosti rozvoje podobných společenských aktivit. A zahrada pod tímto domem se již nyní mění v příjemný miniparčík, kde budou moci čtenáři využít laviček a zpříjemnit si tak čtení. Proti celému záměru trochu hraje dispozice budovy a rovněž i její stavebně-technický stav, který by si vyžádal nemalé investiční náklady.  Město v září 2012 oslovilo architekty se žádostí o jejich návrhy. Známý úvalský rodák a uznávaný architekt Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c., zpracoval základní návrh, který ve svých dvou variantách počítá jak s komplexní rekonstrukcí objektu č.p.18, tak i s jeho demolicí a výstavbou zcela nové budovy pro více jak 30.000 knih. Prvotní hrubé kalkulace počítají s náklady 11 – 13 mil. Kč a odborné odhady, zejména s ohledem na potřebné dispozice pro knihovnu, hrají ve prospěch zcela nové budovy. Realizace by vyřešila současné provozní těžkosti Městské knihovny a současně by přispěla i k úpravě náměstí.   …a  jaký je Váš názor na tento investiční záměr ?  Podělte se o něj s ostatními v diskusi.
30. 10. 2012 Rozšíření továrny ESSA u Hodova 6.11.2012 proběhne veřejná prezentace firmy ESSA Czech, s.r.o. studie rozšíření její továrny v Úvalech u Hodova
25. 10. 2012 Probíhá tvorba rozpočtu města na rok 2013 Měsíc říjen je dobou, kdy se obvykle ve firmách i státní správě připravují rozpočty na příští rok. Ani Úvaly nejsou výjimkou. Od září jsme dávali dohromady projekty, které chceme a které je potřeba ve městě udělat  -  dokončení  kanalizace a vody a revitalizace rybníků, rekonstrukce silnic, ulic  a náměstí (80 mil. Kč), rozvoj veřejného osvětlení (2. mil)  nové školní šatny  (5 mil.), zahájení projektu a stavby nové školky (5 mil.), přestěhování úřadu a rekonstrukce domu na náměstí (10 mil.), hudební škola (10 mil.), rekonstrukce č.p. 65 (15 mil.).
15. 10. 2012 Odhalena informační deska o Josefu Kožíškovi Včera odpoledne byl odhalen informační panel  spisovateli Josefu Kožíškovi před domem, kde trávil důchodová léta a kde také zemřel. Akci organizovala  Matice česká - sekce Národního muzea spolu s městem Úvaly. Josef Kožíšek byl autor prvního slabikáře Poupata a mnohých dětských říkanek jako např. asi nejznámější  Polámal se  mraveneček ....... a  třeba dětské velikonoční koledy  Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček...... Nádherné podzimní odpoledne doplnil pro zájemce povídáním o všech zajímavostech ve městě, spojených s procházkou až ke zbytkům hrádu Skara kronikář  p. Pokorný
9. 10. 2012 test test
2. 04. 2012 Místní koeficient daně z nemovitosti se v Úvalech od příštího roku sníží z čísla 5 na číslo 3 Jak jste asi zaregistrovali, velké diskuse kolem výše místního koeficientu daně z nemovitosti v Úvalech probíhaly minimálně od loňského roku. Proti koeficientu 5, který jsme prosazovali a spolu s dalšími koaličními zastupiteli se v Úvalech zvedla velká vlna odporu. Petici proti tomuto koeficientu podepsalo 1 100 občanů, současně došlo ke změně zákona o dani z nemovitosti, která razantně zvýšila platby za zpevněné a ostatní plochy. Více informací o změně koeficientu najdete uvnitř aktuality.
8. 02. 2012 Oficiální prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k přečinu pana starosty Na webu města byla panem starostou MUDr. Šťastným uveřejněna informace, že se dopustil přečinu řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tento osobní prohřešek, ať je jakkoli morálně odsouzeníhodný,  je osobním selháním jednotlivce, který z něj musí vyvodit důsledky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. My se ale necítíme povoláni na veřejném zasedání zastupitelstva města hlasovat ve věci osobního rozhodnutí a posuzovat morální kvality jednotlivce. Cílem naší práce v zastupitelstvu a radě je podílet se s koaličními partnery na zlepšování kvality života ve městě v duchu programového prohlášení. Pokud pan starosta dospěje k osobnímu rozhodnutí opustit tuto funkci, nebo jej k tomu zaváže hlasování v mateřské ODS, jsme připraveni jednat o novém složení vedení města a nabídnout osobnosti na post starosty.
20. 01. 2012 Žádost o zveřejňování materiálů k jednání zastupitelstva OTEVŘENÝ DOPIS od paní Lucie Trávníčkové Žádost – zveřejňování materiálů k jednání zastupitelstva Úvaly, 13. ledna 2012 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, v závěru loňského roku vyjádřila část občanů nespokojenost se zvýšením koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti sepsáním petice. Domnívám se, že k tomuto kroku výrazně přispěla i jejich nedostatečná informovanost. Lidé nebyli seznámeni s tím, že na zastupitelstvu bude projednáván bod, který bude mít důsledky pro každou jednotlivou domácnost.  ...pokračování
21. 07. 2011 Jan Nepomucký se vrátil do Úval V úterý 19.7.2011 se na své, resp. trochu nové místo ke kostelu Zvěstování Páně vrátila socha sv. Jana Nepomuckého. Po 392 dní se od loňského června nacházela v rukou restaurátora akad. soch. Alexandra Kozlova, který všem historickým částem sochy navrátil ztracený lesk a zakonzervoval je tak, aby socha pocházející již z roku 1701 zůstala zachována dalším generacím. Více informací a fotografie uvnitř článku.
6. 05. 2011 Néé pětku néé… …znělo nám často v československém rozhlase začátkem osmdesátých let minulého století. Někteří pamětníci, zejména generace „Husákových dětí“, si jistě vzpomenou na hit dětské pěvecké hvězdy Pepy Melena, Né, pětku né. Mnozí občané Úval přijali pětku s nelibostí. Nikoliv tu imaginární školní, ale tu koeficientní pro daň z nemovitosti.
6. 05. 2011 Co se dělo na mimořádném zastupitelstvu města Úvaly dne 24.3.2011 Na čtvrtek 24.3.2011 svolal starosta města mimořádné jednání městského zastupitelstva. Vašich volených zástupců dorazilo celkem 14. Občanů v sále DPS postupně přibývalo, až na celkový počet 23. Po 18. hodině zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání zastupitelstva. Prvním bodem bylo přednesení zprávy o činnosti Finančního výboru za uplynulé čtvrtletí, ve kterém se výbor sešel třikrát a připravil zejména detailní návrh na úpravu koeficientu pro daň z nemovitosti. Předsedkyně Finančního výboru seznámila přítomné s jeho činností.
24. 03. 2011 Roky 2011 – 2013, roky velkých investic Letošní rok je rokem, kdy město Úvaly zahajuje nejrozsáhlejší investiční program do infrastruktury. Během příštích třech let budeme realizovat výstavbu v objemu téměř půl miliardy Kč. V převážné většině však půjde o akce, které se přímo neprojeví na zlepšení vzhledu našeho města – vodovod, dostavba kanalizace, úprava čističky a rybniční soustavy, malá nástavba školy. Je však nutné je provést, abychom přiblížili komfort života obyvatel našeho města poměrům 21. století.
24. 03. 2011 Co se dělo na únorovém zastupitelstvu města Úvaly ? Čtyřiadvacátý únorový večer byl vyhrazen pro jednání městského zastupitelstva. Vašich volených zástupců dorazilo celkem 14. Míst v sálu DPS určených pro občany však bylo obsazeno pouze 15.
24. 03. 2011 Nepochopitelný vandalismus Vážení občané Úval, dovoluji si navázat na rozhovor v posledním čísle Života Úval z 2. února 2011. Hned na první stránce je rozhovor Dr. Pokorného, který dává otázky a pan starosta MUDr. Šťastný odpovídá o nárůstu vandalismu v Úvalech a okolí. Proč toto píši - v sobotu 5. února 2011 v odpoledních hodinách jsem projížděl mou rodnou vesnicí Hradešínem a na rozcestí, kde se silnice stáčí směrem na Masojedy a na druhou stranu na Doubek stojí sakrální památka z roku 1913. Je to nádherný kříž s velkým a pevným podstavcem, který byl opraven u příležitosti oslav 1100 let obce Hradešín. Vždy, když jsem kolem projížděl na hřbitov, kde jsou pochováni mí prarodiče, jsem měl velkou radost, že hrstka lidí v dnešní hektické době si najde čas a něco udělá pro společnost. Takových lidí si velmi vážím a moc jim fandím v jejich další prospěšné práci. Tohoto dne jsme však spatřili zkázu. Celá socha byla zbourána a rozmetána na poli. Mě i Dr. Pokorného to zvedlo ze sedačky auta. Dlouho jsme pak přemýšleli, jaká individua můžou toto udělat, vždyť tyto sakrální stavby vytvořili naši předkové a nádherně je usadili do krajiny, kde plnily a plní funkci morální i estetickou. Aby toho nebylo málo, když jsme se vrátili domů a já jsem se šel ještě s rodinou projít, tak jsem spatřil rozbité sklo na informační nástěnce Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. Tato nástěnka už byla v minulosti několikrát terčem útoku a přitom jen informuje jak malá, ale opravdu malá skupinka lidí dělá něco pro naši krásnou a tolik v současnosti potřebnou přírodu i historii.  Informuje o opravách našich sakrálních památek a vyhlášení kulturních památek, technických památek atd. Můj závěr je, že někteří lidé si neváží sisyfovské práce jiných lidí a je mi a nejen mě z toho velmi smutno. P. S. Tímto chci naléhavě apelovat na občany Úval, aby si více všímali věcí, které se dějí kolem nás.
24. 03. 2011 Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014 Preambule: Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD). Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města. Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise. Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.
7. 12. 2010 Stávka se Úvalům vyhne Plánovaná stávka zaměstnanců veřejného sektoru plánovaná na středu 8.12.2010 se Úvalům vyhne. V plném provozu bude jak městský úřad, tak úvalské školy a školky. Nezbývá než poděkovat všem zaměstnancům města a jeho organizací za vůči občanům vstřícný postoj.
8. 11. 2010 Zastupitelstvo zvolilo nové vedení Úval Dne 8. listopadu se konalo od 18:00 v PDS zasedání nově zvoleného zastupitelstva Úval, které zvolilo nové vedení města. Jak tyto volby dopadly si můžete přečít uvnitř článku.
26. 10. 2010 Rodí se nové vedení Úval Volby skončily a „politické karty“ na další 4 roky jsou rozdány. Oproti minulému volebnímu období, kdy se sdružení Otevřené Úvaly stalo vítězem voleb, ale nakonec skončilo v opozici je tentokrát situace jiná. Volební zisk ODS je o 1 % větší, ale Otevřené Úvaly nejsou ze hry venku, naopak. Získali jsme 5 mandátů (stejně jako ODS) z 15. Po sériích jednání a zvažování všech možností koalic jsme nakonec dospěli k názoru, že:
17. 10. 2010 Výsledky voleb v Úvalech Úvalské komunální volby skončily. Největší důvěru jste dali ODS (30,68%/ 5 zastupitelů) a Otevřeným Úvalům (29,58%/ 5 zastupitelů), kdy se tato dvě uskupení stala vítězi úvalských voleb. Dále jste do zastupitelstva poslali TOP 09 (16,37%/ 2 zastupitelé), ČSSD (11,77%/ 2 zastupitelé) a KSČM (6,48%, 1 zastupitel). Do zastupitlelstva se nedostala Suverenita - blok Jany Bobošíkové (5,09%). 
11. 10. 2010 Město Úvaly ocenilo své významné občany Zastupitelstvo města na návrh rady města a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí schválilo u příležitosti 710. výročí Úval ocenění významných občanů našeho města. Tato ocenění byla předána na slavnostním večeru v DPS dne 8.10.2010. Kdo obdržel čestné občanství města a plaketu, najdete uvnitř zprávy.
14. 09. 2010 Jak firma Hochtief odbyla opravu úvalských ulic za přihlížení Městského úřadu a co se kolem toho dělo. Tento kritický článek poslali do Života Úval k otištění v zářijovém vydání pan Josef Beneš a pan Jiří Jelínek, občané Úval. Jeho hlavní poslání bylo informovat občany o dění kolem rekonstrukce a následných oprav dvou úvalských ulic. Redakční rada Života Úval ho odmítla z důvodu délky (byl 1916 slov) otisknout a proto jsme oběma pánům poskytli prostor na našem webu a v připravovaném vydání našeho časopisu. Celý článek si můžete přečíst uvnitř této aktuality, je v nezkráceném znění a vyjadřuje názor těchto dvou pánů. Do článku jsme nijak nezasahovali.
8. 09. 2010 Komunální volby 2010 ... aneb koho můžete vybírat? Milé Úvalačky, milí Úvaláci. Čtyři roky uplynuly jako voda a Vy máte opět možnost v rámci komunálních voleb zamíchat sestavou řídící Vaše město. Z koho můžete tentokráte vybírat? V Úvalech budou kandidovat ODS (J. Štastný), Otevřené Úvaly (M. Breda), TOP 09 (I. Černý), ČSSD (P. Petržílek), KSČM (L. Morávek) a Suverenita - blok Jany Bobošíkové (E. Kiššová). Komunální volby se v Úvalech budou konat ve dnech 15. - 16.10.2010.
31. 05. 2010 Výsledky parlamentních voleb v Úvalech Jak občané naší republiky hlasovali v sobotu v parlamentních volbách již víme. Pokud Vás zajímá, jak hlasovaly(i) Úvalačky a Úvaláci, najdete uvnitř této aktuality. Porovnání s celostátními volbami (ale i výsledky za Prahu) je docela zajímavé.
6. 05. 2010 Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 13.5.2010   Vážení spoluobčané, uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná příští čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude mít na programu mimo jiné změnu územního plánu, která se týká rozšíření projektu Hostín za přeložku I/12, projednání dotace na dostavbu kanalizace a rozdělení peněz mezi sportovní a zájmové organizace v Úvalech. Celý program jednání zastupitelstva najdete uvnitř zprávy.
26. 04. 2010 Oranžová učebna aneb hlasujte pro úvalskou základní školu! Nadace ČEZ vyhlásila projekt na podporu rozvoje PC učeben a  laboratoří. Úvalská škola vypracovala projekt, jehož cílem je získat 10 notebooků a vytvořit tak mobilní PC pracovnu, tzv. „Oranžovou učebnu". Jedním z vodítek výběru je i názor veřejnosti, resp. budoucích uživatelů Oranžových učeben. Tento názor může dát veřejnost najevo svým hlasováním na internetu. Více uvnitř zprávy.
26. 04. 2010 Stanovisko ředitelky Speciální školy v Úvalech paní Evy Bubákové ke zrušení úvalské pobočky ZUŠ Níže uvedený text je bez redakčních úprav a reprezentuje stanovisko paní Evy Bubákové - ředitelky Speciální školy v Úvalech.
26. 04. 2010 Základní umělecká škola v Čelákovicích zruší ke konci školního roku v Úvalech svoji pobočku Více podrobností naleznete uvnitř zprávy.
26. 04. 2010 Kdy a v kterých čtvrtích bude probíhat výstavba kanalizace v Úvalech? Uvnitř této zprávy se dozvíte, kdy se bude ve Vaší čtvrti stavět kanalizace, na kterou město získalo dotaci 204 milionů Kč.
26. 04. 2010 Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva města konaného dne 15.4.2010 Kontrolní výbor zastupitelstva poukázal na závažné porušování zákona o veřejných zakázkách na městském úřadě - snižují se příspěvky na kulturu a sport v Úvalech - dostavba MŠ Kollárova bude stát cca 20 milionů Kč - schválena etapizace výstavby kanalizace ve městě. Více informací najdete uvnitř aktuality.
14. 04. 2010 Úvaly získaly dotaci 204 milionů Kč na částečnou dostavbu vodovodu a kanalizace Tuto dotaci město získalo z Operačního programu Životní prostředí a její výše pokrývá celkové náklady výstavby z 85%, město tedy bude muset stavbu kofinancovat cca 36 mil. Kč. Za tyto peníze dojde k dostavbě vodovodu a kanalizace ve čtvrti V Setých a Radlická čtvrť. Získaná dotace bohužel nepokrývá výstavbu kanalizace v Zálesí, Horova čtvrť a staré Slovany. K problematice infrastruktury se blíže vrátíme v příštím čísle časopisu Otevřené Úvaly.
14. 04. 2010 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15.4.2010 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude jedno z těch důležitějších, protože se zde bude jednak o zahájení výběrového řízení na dobudování kanalizace ve městě (oblast Setých a Radlická čtvrť) a dále pak o podmínkách výstavby mateřské školky (resp. dostavby stávající). Zejména u dostavby mateřské školky lze očekávat rozsáhlejší diskusi.
11. 03. 2010 Lidské hyeny mezi námi Jen necelý rok a půl fungovalo v pořádku dětské hřiště na Slovanech. Tedy, fungovalo by i nadále, pokud by někdo, pro nějž nemáme slušné slovo (tím se omlouvám hyeně z nadpisu článku) v sobotu neukradl plastovou skluzavku. Mentální pochody takového individua, které se neštítí ukrást skluzavku sloužící malým dětem, jsou nám opravdu nepochopitelné. V každém případě, pokud jste si všimli, že někdo buď v sobotu 6. nebo v neděli 7. března transportuje na Slovanech  modrou skluzavku, upozorněte na to prosím Policii ČR. Pokusíme se, ve spolupráci s městem, skluzavku co nejdříve opravit.
23. 02. 2010 Změna v kritériích pro přijímání dětí do mateřských škol Zastupitelstvo města dne 11.2.2010 na svém zasedání pozměnila kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech. Tato změna je vynucena stále narůstajícím přetlakem dětí na mateřské školy a při nezměněné kapacitě. Výsledkem této změny je, že bude znevýhodněno  přijímání  dětí, kteří mají doma sourozence mladšího 3 let. Více informací uvnitř článku.
23. 02. 2010 Výzkumné pracoviště Centra pro energetický výzkum litosféry bude možná v Úvalech Pod tímto možná nicneříkajícím titulkem se skrývá možnost, že v Úvalech bude již brzké době vybudováno špičkové vědecké pracoviště. Zajímá Vás tato informace? Čtěte více uvnitř článku.
23. 02. 2010 Na připomínkování nového územního plánu Úval máte již jen 14 dní! Asi každého vlastníka nemovitosti v Úvalech (pozemku, rodinného domu atd.) zajímá, co se za jeho dvorkem v budoucnu může či nemůže postavit. Betonárka? Nové rodinné domy? Nebo tam zůstane pole? O tom všem rozhoduje územní plán. A ten se nyní připravuje zcela nově a Vy máte jen posledních 14 dnů, kdy jej můžete připomínkovat! Více informací najdete uvnitř zprávy.
8. 01. 2010 Památné stromy Město Úvaly má od konce loňského listopadu dva památné stromy. Jedná se o lípu nad stavidlem u rybníka Fabrák a dub v Masarykově háji poblíž dětského hřiště.
24. 09. 2009 Autobusová zastávka u Nových Slovan se (bohužel) opět odkládá Podle aktuálních informací od vedení města se navržené umístění nové zastávky MHD pro Nové Slovany (mezi odbočkou do sběrného dvora a odbočkou na Přišimasy) prozatím realizovat nebude, neboť nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy s majitelem pozemku, který odmítá spolupracovat. I nadále tedy přetrvá dosavadní neuspokojivá situace pro obyvatele Nových Slovan. Předpokládám, že bližší informace poskytne radnice v blízkém vydání Života Úval.
24. 09. 2009 Město získalo dotaci na zvýšení bezpečnosti provozu Naše město obdrželo dotaci od Středočeského kraje z programu na podporu Bezpečnosti chodců a snížení rizik v silničním provozu, celková částka se spoluplněním města ve výši 24% činí 500.000Kč. Více podrobností najdete uvnitř zprávy.
24. 09. 2009 Program zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2009 Podrobnější informace naleznete uvnitř této zprávy, nicméně již nyní je možné říci, že toto zastupitelstvo bude projednávat důležitá témata - problém s byty SBD Vesna, rekonstrukci rybníků, rekonstrukci ČOV a další body.
20. 07. 2009 Podmínky a priority dostavby vodovodu a kanalizace v Úvalech Zastupitelstvo města Úvaly na svém červnovém zasedání schválilo velmi důležitý bod svého jednání - a to stanovení priorit pro výstavbu vodovodu a kanalizace v Úvalech. Dostavba kanalizace a vodovodu se v Úvalech týká cca 1 370 obyvatel, tedy cca čtvrtiny obyvatel našeho města. Pokud Vás toto téma zajímá, více informací najdete uvnitř této aktuality.
1. 06. 2009 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 4.6.2009 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS. Toto zastupitelstvo bude jedno z těch důležitějších, protože se zde bude rozhodovat o stanovení pořadí jednotlivých městských čtvrtí při dobudovávání kanalizace a dále rozdělovat příspěvky pro jednotlivé sportovní a zájmové organizace a spolky pro rok 2009.
31. 03. 2009 Modernizace železničního koridoru v Úvalech se odkládá 22. ledna 2009 nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, kterým tento soud zrušil pro nezákonnost rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o umístění stavby - modernizace železničního koridoru Běchovice - Úvaly. Na základě tohoto rozhodnutí muselo zrušit své rozhodnutí v této věci i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato rozhodnutí byla napadena žalobou několika úvalských občanů již v roce 2005, definitivní rozhodnutí přišlo až nyní. (více informací uvnitř zprávy).
18. 03. 2009 Úvaly se v budoucnu rozšíří za plánovanou přeložku I/12 Rozhodlo o tom zastupitelstvo na svém včerejším zasedání. Projekt společnosti MEI Holding tedy bude moci být uskutečněn v plném plánovaném rozsahu. Pro toto usnesení hlasovali zastupitelé za ODS (pí. Váňová, p. Šťastný, p. Turan a p. Štěpánovský), dále pak p. Černý, p. Netušil, p. Linhart (Volba pro Úvaly) a pí. Novosádová a p. Kolařík (Nová šance). Proti hlasovali zastupitelé za Otevřené Úvaly (pí. Milerová, p. Breda, p. Švejnoha a p. Borecký) a KSČM (p. Morávek).
8. 03. 2009 Veřejná diskuse v Úvalech zřejmě dosáhla svého dna ... aneb je v zájmu projektu Hostín povoleno už opravdu všechno? Proč tak silná slova? Přečtěte si tento krátký článek.
5. 03. 2009 Řešení problému nedostatku míst v mateřských školách v Úvalech se odkládá, zato budeme mít nové hasičské auto a hasičárnu. Zastupitelstvo, které se konalo ve čtvrtek 19. února 2009, mělo na svém programu mimo jiné i dva body, které spolu poměrně úzce souvisely. Prvním bodem bylo schválení kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, druhým bodem pak bylo pořízení nového hasičského auta a rekonstrukce hasičárny pro jednotku úvalských dobrovolných hasičů. Jak se dočtete uvnitř zprávy, mají oba zdánlivě nesouvisející body docela zajímavou souvislost ...
20. 02. 2009 O rozšíření Úval za budoucí přeložku se bude zřejmě rozhodovat 17. března Pan starosta totiž tento bod z projednávání stáhl s tím, že svolá mimořádné zastupitelstvo, které se bude věnovat téměř výhradně pouze této záležitosti.
20. 02. 2009 Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol byla přijata zastupitelstvem Zastupitelstvo města Úvaly na svém včerejším zasedání přijalo návrh kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, který jsme připravili. Plné znění těchto kritérií najdete uvnitř aktuality. Věříme, že jsme těmito veřejnými kritérii opět pomohli zprůhlednit veřejný život v našem městě.
18. 02. 2009 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 19.2.2009 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS
5. 02. 2009 Co nového kolem autobusové zastávky pro Nové Slovany? Jak již možná víte z diskuse na našich stránkách, připravuje se na letošek zahájení rekonstrukce Škvorecké ulice, jejímž investorem je Středočeský kraj. S touto rekonstrukcí souvisí i řešení již rok a půl trvajícího problému autobusové zastávky pro Nové Slovany. Co je tedy zde nového?
5. 02. 2009 Překročí Úvaly budoucí přeložku? Rozšiřování Úval opět na pořadu dne Ještě se nestačily uklidnit vášně kolem loňského rozhodnutí zastupitelstva o uvolnění pozemků pro zástavbu na Slovanech (projekt MEI holdingu) a je zde další návrh Rady města na změnu územního plánu. Tentokráte se jedná o rozšíření města za budoucí přeložku silnice I/12. Více informací najdete uvnitř článku.
2. 02. 2009 Králičina - Škvorecká obora byla prohlášena přírodním parkem Dnešní den rozhodla rada Středočeského kraje svým nařízením o vyhlášení Škvorecké obory (Králičiny) přírodním parkem. Toto nařízení znamená, že Králičina bude jako celek uchována i pro budoucí generace a bude podléhat vyšší úrovni ochrany (např. před svévolným kácením stromů) než doposud. Jedná se o velký úspěch všech, kteří o ochranu Králičiny dlouhodobě usilují - členů našeho sdružení, paní Evy Tylové a zejména pana Petra Petržílka, který odvedl na celé věci nejvíce práce. Děkujeme!
18. 12. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2008 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS
29. 10. 2008 V úterý 28. října se uskutečnilo slavnostní setkání k 90. výročí vzniku Československa Přes nepříznivé počasí (pršelo, sychravo) se setkalo cca 50 úvalských občanů od nejmladších až po ty nejstarší, aby společně oslavilo 90. výročí vzniku našeho státu. Setkání začalo u pomníku Legionářů na náměstí Arnošta z Pardubic a pokračovalo na Skalce u Prokůpkova mlýna, kde pan starosta odhalil znovuobnovenou desku ke vzniku ČSR. Pár fotografií z této akce naleznete uvnitř aktuality.
20. 10. 2008 Výsledky voleb do krajského zastupitelstva v Úvalech Účast: 44,5% oprávněných voličů. ODS - 45,58% hlasů, ČSSD  - 26,2% hlasů, KSČM - 9,23%, Sdružení nezávislých starostů pro Středočeský kraj - 6,15% hlasů. Ostatní strany a sdružení nepřekročily 5% hranici pro vstup do krajského zastupitelstva.
25. 09. 2008 Sdružení Otevřené Úvaly navrhuje přijetí bodového systému pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol. Více se dočtete uvnitř aktuality
10. 09. 2008 Lom u Multitecu - blýskání na lepší časy? Možná si ještě pamatujete, když jsme zhruba před rokem a půl přišli s nápadem, jak využít lom v centru města naproti Multitecu, který v současnosti využívá VPS coby deponii materiálu jako centrum volného času pro mládež (skatepark, boulder, inline) a místo pro pořádání kulturních akcí pod širým nebem.
8. 09. 2008 SK Úvaly získal 13 milionů Kč ze strukturálních fondů EU Tato částka bude použita na rekonstrukci fotbalového areálu v Úvalech a pokryje cca 90% nákladů. Jedná se o veliký úspěch úvalského fotbalu a lidí, kteří mu věnují svůj volný čas a práci. Je to samozřejmě dobrá zpráva i pro naše město, protože další kout v Úvalech se změní k lepšímu. Gratulujeme!
2. 09. 2008 Přijďte diskutovat o projektu regenerace centra Úval! Jak se změní centrum našeho města? Bude růst města znamenat nutnost radikálního omezení automobilové dopravy na náměstí Arnošta z Pardubic? Stanou se stezky kolem Výmoly vyhledávanými místy pro vycházku? Co bude s Multitecem, školou a halou Sokola? Nejen o tomto bude diskuse nad projektem regenerace centra města Úval, předloženým architektonickým ateliérem ALT architekti. Jde o věc, která týká nás všech, co v Úvalech žijeme, přijďte tedy prosím na veřejnou diskusi, která se uskuteční na náměstí Arnošta z Pardubic, v podloubí domu č.p. 95 dne 11. září od 18:00. Budeme se na Vás těšit!
27. 08. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 28.8.2008 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS
30. 07. 2008 Budoucnost kamionové dopravy na Škvorecké (silnice II/101) Bude hluk z kamionů projíždějících Škvoreckou ulicí i nadále obtěžovat obyvatele Úval? Bude postaven chybějící chodník ve Škvorecké? Více se dozvíte v tomto článku.
29. 07. 2008 Zdravotní středisko v Úvalech projde rekonstrukcí Všichni, co bydlíme v Úvalech delší dobu víme, že se zdravotní středisko za dobu od své výstavby v šedesátých letech příliš nezměnilo. Město na zásadní opravy nemělo, a tak budova jen udržovala v provozuschopném stavu. Tato situace by se mohla zásadně změnit - ostatně, podívejte do aktuality.
11. 07. 2008 Heartbeat 2008 V neděli 13.7. se v hale TJ Sokol uskuteční první ročník festivalu se srdcem - Heartbeat 2008. Tento festival organizují Kelsie a John Mullenovi z místního křesťanského společenství. Na festivalu zahrají skupiny Christafari a Radiant z USA a rovněž  Urban Bushman a Goro z ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýdělečnou akci, kterou navíc organizují lidé, kteří se zasloužili o regeneraci dětského hřiště v Pařezině, podpořilo naše sdružení konání tohoto festivalu částkou 5 000 Kč. Všichni jste srdečně zváni! 
30. 06. 2008 Návrh regenerace centra Úval představen Dne 27.6.2008 (minulý čtvrtek) byla za účasti pana starosty - MUDr. Jana Šťastného, paní místostarostky - Ing. Heleny Váňové a zvláštního hosta - poslance parlamentu ČR pana Petra Tluchoře zahájena v objektu č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic výstava návrhů architektonického ateliéru Tittelbach&Lacko na regeneraci stávajícího centra Úval. Více informací najdete uvnitř zprávy. 
11. 06. 2008 Pomozte získat 50 000 Kč pro publikaci „Drobné památky v Úvalech a okolí“ Možná již víte, že od dubna 2006 připravují členové Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí publikaci „Drobné památky v Úvalech a okolí", která mapuje celkem 124 existujících a zaniklých památek. Zaměřují se na kříže, kapličky, zvoničky, sochy, pomníky a pamětní desky. Víte, že i Vy můžete snadno přispět k tomu, aby Klub na tuto publikaci získal dotaci až 50 000 Kč? A to jednoduše - hlasováním na internetu! Podrobnosti najdete uvnitř zprávy.
6. 06. 2008 Opravili jsme hřiště v Klánovickém lese Jak jsme psali v naší aktualitě ze dne 21.5.2008, neznámí vandalové poničili hřiště v Klánovickém lese. Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že jsme toto hřiště minulý víkend pomocí našich členů opravili. Věřme, že tentokrát hřiště vydrží v dobrém stavu déle.
21. 05. 2008 Komu vadilo dětské hřiště v Klánovickém lese? Toto hřiště, jeho okolí a přilehlou část Klánovického lesa jsme před dvěma měsíci společně s dalšími občany, kteří se zúčastnili „Jarního otevřeného úklidu Úval", důkladně vyčistili od nepořádku. Měli jsme všichni pocit dobře vykonané práce... Dlouho nám bohužel nevydržel! Jakási stvoření, člověkem bych je ani nenazývala, toto hřiště při svém jistě veselém mejdanu (o čemž svědčí pohozené lahve Fernetu) zcela zničila. Vandalům ale ustupovat nebudeme, zkusíme dohodnout s městem společnou brigádu a dát hřiště do pořádku. Na následky řádění vandalů se podívejte v příloze (fotografie jsou z 20. května 2008). 
20. 05. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2008 Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS.  K vybraným bodům připojujeme náš komentář.
21. 04. 2008 Úvalští hasiči zasahovali při požáru osobního auta V sobotu 19.4.2008 kolem 10. hodiny dopoledne došlo v Husově ulici poblíž vinotéky k požáru osobního auta Ford Sierra. Ulice byla během chvíle zahalena hustým dýmem. Jelikož se kolemjdoucím nepodařilo auto uhasit a hrozil výbuch benzínu, byli přivoláni hasiči. Jako první zasahovali hasiči z Úval, pak přijeli hasiči z Českého Brodu a na závěr Policie ČR. Fotografie z akce si můžete prohlédnout uvnitř zprávy.
21. 04. 2008 Proběhl II. ročník Čarodějnického běhu v Úvalech V sobotu 19.4.2008 se uskutečnil v Úvalech již II. ročník Čarodějnického běhu. Uspořádání běhu nezmařilo ani nepříznivé počasí a zúčastnilo se jej hojně soutěžících. Tuto akci pro úvalské občany uspořádalo sdružení Nová šance.
18. 04. 2008 Úvaly se výrazně rozrostou Zastupitelstvo města včera na svém veřejném zasedání schválilo těsnou většinou (poměr hlasů 8:7) návrh změny územního plánu pro oblast Hostína a návrh smlouvy o spolupráci se společností MEI Holding. Tyto změny, vč. smlouvy schválilo přesto, že podle názoru sedmi členů zastupitelstva, ale i některých těch, kteří hlasovali pro, nebyly vyvráceny  zcela zásadní pochybnosti, které jsou s těmito změnami spojené. Více informací najdete uvnitř aktuality.
14. 04. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva dne 17. dubna 2008 Milé Úvalačky, milí Úvaláci, tento čtvrtek se uskuteční zasedání zastupitelstva města, které může zcela zásadně ovlivnit budoucnost našeho města na několik desetiletí dopředu. Na programu je rozhodování o změnách územního plánu V.B a V.D (výstavba na Hostíně) a schválení smlouvy s investorem výstavby na Hostíně. Přijďte proto prosím na toto VZZM dát najevo svůj zájem a svůj názor na to, jak by se naše město mělo do budoucna rozvíjet. Přehled programu zastupitelstva najdete uvnitř zprávy.
7. 04. 2008 Přijďte na Den Země na Klepci II. ročník V sobotu 19. dubna se uskuteční druhý ročník regionální akce Den Země na Klepci. Do jeho příprav se zapojily obce, školy, školky a občanská sdružení z okolí (naše sdružení se zapojilo také), aby pro Vás opět připravily pestrý program, který startuje ve 14 hod. Oficiální pozvánku najdete uvnitř této zprávy.
1. 04. 2008 Co se chystá nového v dopravě v Úvalech? Město Úvaly si zadalo studii na zmapování současného stavu individuální dopravy v našich ulicích a návrh na její zlepšení. Tuto studii na základě výběrového řízení zpracovala firma ELTODO. Na základě jejich doporučení město zkusí získat dotaci z fondů Středočeského kraje ve výši cca 1,5 mil Kč na první etapu plánovaných změn, spoluúčast města bude cca 20%. Více informací naleznete uvnitř zprávy. 
1. 04. 2008 Středočeský kraj připravuje výstavbu kruhové křižovatky na Jirenské V souvislosti s probíhající rekonstrukcí povrchu Jirenské ulice probíhá rovněž příprava výstavby kruhové křižovatky na Jirenské, a to na Hodově. Akci financuje a realizuje Středočeský kraj,  stavět by se mohlo začít možná již ve druhé polovině tohoto roku. Uvnitř zprávy naleznete zákres budoucího kruhového objezdu.
28. 03. 2008 Město podpoří kulturu a sport vyhrazeným 1% ze svého rozpočtu Dne 27.3.2008 tento princip schválilo zastupitelstvo města. Zastupitelé zároveň uložili, aby byl zpracován průhledný grantový systém pro rozdělování těchto peněz. Nabídli jsme městu, že může vzít jako základ grantový systém, který jsme připravili již před volbami v roce 2006 a naleznete jej v rubrice Dokumenty. Doporučujeme všem sportovním, kulturním a zájmovým organizacím, aby se aktivně tvorby tohoto systému účastnily. Kontaktní osobou je tajemník MěÚ, pan Mgr. Jiří Kamínek, tel. 281 981 401.
28. 03. 2008 Autobusová zastávka Nové Slovany vznikne zřejmě až v roce 2009 Na zastupitelstvu, které zasedalo dne 27. března 2008 jsme položili směrem k vedení města dotaz, jak se to má se zřízením autobusové zastávky Nové Slovany a zřízením chodníku pro pěší v ulici Škvorecká. Podrobnosti najdete uvnitř zprávy.
25. 03. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 27.3.2008 Uvnitř této zprávy najdete informace k programu již druhého zasedání zastupitelstva města Úvaly v tomto roce.
21. 03. 2008 Město získalo dotaci na opravu mostku v Králičině Jsme rádi, že můžeme přinést pozitivní zprávu a zároveň poděkovat vedení našeho města a Klubu přátel přírody, historie a okolí Úval. Město Úvaly získalo od Středočeského kraje dotaci na opravu kamenného mostku v Králičině ve výši 260 000 Kč. Tato kulturní památka si tuto opravu rozhodně zaslouží a tak berte tuto zprávu zároveň jako inspiraci pro Váš víkendový výlet.
21. 03. 2008 Jarní "otevřený" úklid Úval - II. ročník Tak jako minulý rok chceme dobrovolnými silami členů našeho sdružení a veřejnosti provést úklid klánovické aleje a jejího širokého okolí. Letos bychom chtěli navíc uklidit chodník vedoucí od nádraží směrem k viaduktu v ulici Na Spojce. Více informací najdete uvnitř zprávy.
11. 03. 2008 Seminář o plánované výstavbě v Úvalech a okolí Prahy obecně Dne 17. března se od 18:00 uskuteční v DPS seminář na téma "Nová výstavba v Úvalech a problematika nové výstavby v okolí Prahy obecně". Účast na tomto semináři přislíbili architekti a urbanisté - pan Ing. Arch. Petr Hlaváček (autor návrhu řešení Hostína), architekt a urbanista Pavel Hnilička (autor knihy Sídelní kaše), Ing. Arch. Zdeněk Zavřel - děkan fakulty architektury při ČVUT a další významní odborníci. Na tomto semináři se bude především diskutovat o připravovaném návrhu zástavby na Hostíně a růstu našeho města. Jelikož se rozhodování zastupitelstva o realizaci projektu Hostín velmi blíží (zasedání zastupitelstva se uskuteční již dne 27.3.2008), zveme všechny obyvatele našeho města k hojné účasti!  
10. 03. 2008 V Úvalech vznikla nová místní organizace ČSSD V pátek 7. března byla v Úvalech v hotelu Sokolovna za účasti Anny Čurdové, předsedkyně OVV ČSSD Pha-východ, stínové ministryně a poslankyně a tajemníka OVV ČSSD Antonína Dvořáka založena nová místní organizace ČSSD. Předsedou této místní organizace se stal pan Petr Petržílek.
7. 03. 2008 Pozvání na regionální akci Den Země na Klepci II. Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. - Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. - Občanské sdružení Klub žen Přišimasy - Sdružení občanů Sibřiny a Stupic SOSák - Občanské sdružení Otevřené Úvaly - Region Pošembeří, o.p.s. - ZŠ Škvorec - ZŠ Úvaly - MŠ Škvorec - MŠ Tismice - MŠ Přišimasy - obec Hradešín - obec Přišimasy - obec Tismice-  městys Škvorec -  město Úvaly pořádají 19. 4. 2008 již 2. ročník regionální kulturní akce „DEN  ZEMĚ  NA  KLEPCI II."  Více informací najdete uvnitř zprávy.
19. 02. 2008 Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 21.2.2008 Uvnitř této zprávy naleznete informace k programu zasedání zastupitelstva města.
11. 02. 2008 Další ročník tradičního dětského karnevalu v Úvalech se konal v sobotu 9. února Karneval se konal v Sokolovně, opět za velkého zájmu nejen úvalských rodičů a dětí. Celou akci zorganizovaly zaměstnankyně Městského domu dětí a mládeže ve spolupráci se školskou komisí při Městském úřadu. Akce se velmi vydařila a zejména děti strávily krásné sobotní odpoledne. Několik fotografií z karnevalu najdete uvnitř zprávy.
4. 02. 2008 V Klánovickém lese se zřejmě kácet nebude Nějak tak zněl titulek článku, který přineslo sobotní Právo pro Prahu a Střední Čechy (2.2.2008, str. 16). Autor článku se v něm odvolává na dopis nového generálního ředitele Lesů ČR pana Jiřího Nováka, který byl zaslán starostovi Klánovic. Uvádí se v něm: „Prioritou pro Lesy ČR je zachování Klánovického lesa, aby trvale plnil všechny funkce lesa..."
28. 01. 2008 Proběhlo další kolo jednání k Integrovanému rozvojovému plánu města Úvaly Dne 28. ledna proběhlo od 16:00 hodin v DPS další kolo prezentací a diskuse k přípravě Integrovaného plánu rozvoje  (IPRM) Úval. Jednalo se o v pořadí již čtvrté setkání zaměřené na přípravu IPRM. Na toto setkání byli pozváni především zastupitelé, představitelé úvalských spolků a sportovních organizací.
21. 01. 2008 Nové oficiální stránky města zprovozněny Dne 18. ledna, ve večerních hodinách, byla městským úřadem spuštěna nová verze oficiálních webových stránek našeho města. Věřme, že spolu s novým designem, se bude rozšiřovat i jejich obsah a webové stránky se tak stanou plnohodnotným pomocníkem obyvatel Úval.
3. 01. 2008 II. setkání u vánočního stromu aneb Vánoce ve městě 22. prosince se v našem městě uskutečnila akce Vánoce ve městě aneb II. setkání Úvalaček a Úvaláků u vánočního stromu. Tuto akci připravili představitelé našeho města a zaměstnanci z městského úřadu. Fotografie a více informací z akce naleznete uvnitř zprávy.
16. 12. 2007 Program veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly dne 20.12.2007 Uvnitř této zprávy naleznete informace k programu zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 20. prosince od 18.00 v DPS.
1. 12. 2007 Vánoční strom v Úvalech se rozsvítí 2. prosince od 17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města se uskuteční na náměstí Arnošta z Pardubic. Rozsvícení stromu nám připomene, že nastala první adventní neděle a do vánoc tedy zbývají již jen 4 týdny.
1. 12. 2007 Zápis z jednání rady města na internetu! Vytrvalý tlak zastupitelů za naše sdružení přinesl své ovoce. Město Úvaly se připojilo k obcím, jejichž si občané mohou přečíst, co rada města projednala, na internetu. Zápisy z jednání rady našeho města nyní naleznete na oficiálních stránkách města v sekci úřední deska. Věříme, že tento krok opět přiblíží správu našeho města Vám - jeho občanům.
19. 11. 2007 Program veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly dne 22.11.2007 Uvnitř této zprávy naleznete podrobnosti k programu zasedání zastupitelstva města. Tento progrm byl uveřejněn na úřední desce města (za informaci děkujeme panu Mahdalovi). V Životě Úval byla uveřejněna jen obecná poznámka.
19. 11. 2007 Akademické sochařce Miloslavě Kaňkové byla udělena plaketa města Úvaly Tato plaketa byla paní Kaňkové udělena u příležitosti jejího významného jubilea za dlouholetou prezentaci města Úvaly v oblasti kultury. Plaketu předala místostarostka města paní ing. Helena Váňová, celou akci organizovala Komise pro kulturu města Úvaly pod vedením paní Heleny Novosádové ve spolupráci s MDDM. Při této příložitosti se konala vernisáž děl paní Miloslavy Kaňkové, která zároveň předala městu svůj dar - plastiku bývalého zájezdního hostince, který stával na Náměstí Arnošta z Pardubic.
13. 11. 2007 Veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční 22. listopadu 2007 Zasedání se uskuteční jako obvykle ve společenském sálu DPS a to od 18.00. program jednání je tentokráte velmi stručný:1) zpráva o činnosti rady města, 2) různé - náměty a připomínky zastupitelů, 3) náměty a připomínky občanů.V okamžiku, kdy se dozvíme více informací o programu, budeme Vás informovat.
9. 11. 2007 Ve středu 7. listopadu proběhla v DPS veřejná diskuse k návrhu strategického rozvojového plánu Ve středu 7. listopadu proběhlo za minimálního zájmu občanů (34 občanů) a  zastupitelů (účastnili pan starosta a dále pánové Netušil, Černý, Breda, Švejnoha a Borecký) druhé kolo diskuse  k předloženému SRP. Za zpracovatele návrhu SRP se zúčastnili paní Součková a pánové Vavřík, Žižkovský a Dejmal. Více informací a fotografie uvnitř zprávy. 
3. 11. 2007 Anketa ke strategickému rozvojovému plánu města Milé Úvalačky, milí Úvaláci. Společně s některými dalšími zastupiteli se domníváme, že v diskusi kolem příprav strategického rozvojového plánu by měl více než doposud zaznít Váš hlas. Rádi bychom proto zjistili, jak se vůbec na budoucnost našeho města díváte, jak velké by mělo být a kam by se mělo rozvíjet. Připravili jsme proto jednoduchou anketu, ze které bychom rádi zjistili Váš základní názor na budoucnost našeho města. Výsledky této ankety nám pomohou při našem rozhodování, jakým směrem dále návrh rozvojového plánu našeho města cílit. Další podrobnosti najdete uvnitř zprávy. 
1. 11. 2007 Získali jsme dotaci na obnovu Hanušova kříže Jak víte z našeho časopisu, jedna z dotací, o které naše sdružení žádalo, byla na projekt „Obnova Hanušova kříže z roku 1818". V úterý 30.10.2007 zasedala v Nadaci VIA hodnotící komise a telefonicky nám bylo sděleno, že jsme dotaci ve výši 40 000 Kč získali. Oficiálně potvrzeno budeme vše mít do konce týdne.
31. 10. 2007 Nová podatelna na městské úřadě zahájila činnost v pondělí 22. října 2007. Podatelna zároveň slouží jako informační středisko pro občany. Věříme, že tuto změnu občané Úval uvítají, protože vstup na městský úřad nyní vypadá výrazně kulturněji než doposud a občané si zároveň mohou většinu svých věcí vyřídit na jednom místě. Podatelna je řešena bezbariérově. Jedná se o dobrý počin vedení našeho města a budeme jen rádi, pokud Vám budeme moci podobných zpráv přinášet více.
22. 10. 2007 Sokol v Úvalech slavil 100. narozeniny V sobotu 13. října, za téměř ideálního počasí, které přispělo k příjemné sváteční atmosféře, proběhly plánované oslavy 100. výročí Sokola a 80 let aktivní nepřerušené  činnosti oddílů házené v Úvalech.
14. 08. 2007 Návrh strategického rozvojového plánu města Úvaly Milé Úvalačky, milí Úvaláci. Jistě jste dostali na počátku srpna do svých schránek Život Úval s přílohou obsahující návrh strategického rozvojového plánu města, který byl připraven stávajícím vedením našeho města. Přestože tzv. okurková sezóna je v plném proudu, bylo by škoda, kdybyste tento dokument odložili bez hlubšího zamyšlení.
8. 07. 2007 Projekt revitalizace lomu odložen Bohužel musíme oznámit všem občanům, které zaujal náš návrh na přeměnu lomu na plochu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  že na zasedání městského zastupitelstva došlo přesně k tomu, čeho jsme se obávali. Vyklizení lomu v námi navrhovaném termínu do konce roku se pro vedení města jeví jako neskutečný problém a není možné jej v tomto termínu podle nich stihnout.
27. 06. 2007 Drobná radost pro cyklisty V rámci motta našeho sdružení "I ty můžeš změnit své město" jsme se tentokrát rozhodli udělat malou změnu - a snad přínosnou - pro úvalské cyklisty. Tou změnou je instalace nového stojanu na kola umístěného před poštou a obchody na náměstí Svobody. Změna našeho města v město příjemné pro život je dle našeho názoru i v těchto drobnostech. Celkové náklady na instalaci stojanu činily 4 460 Kč a byly uhrazeny z příspěvků členů našeho sdružení. Takže... Ať stojan Vám a Vašim kolům dlouho slouží ke spokojenosti. Fotografie stojanu naleznete uvnitř aktuality.
24. 06. 2007 Golf v Klánovickém lese - kauza pokračuje Kauza Klánovický les stále pokračuje,stále není vyhráno, stále hrozí vykácení 160 hektarů lesa kvůli golfovému hřišti. Máme pro Vás informace, které nejsou známy ani samotným golfistům, natož laické veřejnosti. Máte možnost shlédnout unikátní dokument k problematice golfu, prezentované slovy odborníků, včetně podkladových materiálů, které se Klánoviského lesa týkají. 
18. 06. 2007 Veřejné zasedání zastupitelstva města VZZM č. 03/2007 se koná ve čtvrtek 21.června 2007 v 18:00 v sále DPS na nám. Svobody.
5. 06. 2007 Další příspěvek sdružení Otevřené Úvaly našemu městu. Vážení Úvaláci, slib, avízovaný v  květnovém vydání našeho časopisu jako překvapení na náměstí, jsme dodrželi.  Pondělní ráno přivítalo první návštěvníky náměstí Arnošta z Pardubic rozkvetlými sloupy veřejného osvětlení.
31. 05. 2007 Dne 8.6.2007 se uskuteční ve společenském sálku DPS setkání s Prof. arch. Miroslavem Masákem Toto setkání pořádají kulturní komise Městského úřadu v Úvalech ve spolupráci s Ing. Ivanem Černým. Akce začíná v 18:00. Na programu bude mimo jiné diskuse a promítání diapozitivů o moderní architektuře a její roli v současné společnosti, ale možná dojde i na debatu o Úvalech a jejich rozvoji do budoucna. Návštěvu tohoto setkání vřele doporučujeme!
21. 05. 2007 V sobotu 2.6.2007 se koná další ročník festivalu Ouvalskej bigbeat V sobotu 2.6.2007 proběhne v Úvalech u Prahy již 16. ročník festivalu OUVALSKEJ BIGBÍT. Festival je každoročně pořádán ve spolupráci a pod patronací úvalské kapely Divokej Bill.  Více informací v těle zprávy
18. 05. 2007 Zprávy z finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva Na webových stránkách města jsou nově mezi přílohami zápisu z Veřejného zasedání umístěny i zprávy finančního a kontrolního výboru.
4. 05. 2007 Pokračují přípravy na vyhlášení přírodního parku Králičina Již delší dobu se Klub přátel přírody, historie a okolí Úval a pověření členové sdružení Otevřené Úvaly snaží dosáhnout toho, aby byla Králičina vyhlášena přírodním parkem. Dle poslední informace z krajského úřadu Středočeského kraje se zdá, že věc se chýlí ke zdárnému závěru. Více informací najdete v tělě aktuality.
30. 04. 2007 Dnes otevírá svoji prodejnu Diskont Plus Po několika letech se tak obyvatelé Úval dočkali náhrady za obchodní středisko na náměstí Svobody. Věřme, že nová prodejna Diskont Plus přispěje ke zkvalitnění služeb stávajících obchodníků s potravinami ve městě.
26. 04. 2007 Informace o průběhu zasedání zastupitelstva dne 19.4.2007 Jak jsme již informovali, ve čtvrtek 19.4.2007 se konalo další Veřejné zasedání zastupitelstva města. Zde přinášíme náš stručný komentář k jeho průběhu a k výsledkům jednání.
18. 04. 2007 19.4.2007 se koná veřejné zasedání zastupitelstva Přinášíme Vám informace o programu zasedání. Na programu zasedání budou projednávány body, které se nestihly projednat na VZZM dne 8.3.2007, zároveň pak přibylo několik nových bodů (například změna územního plánu - navážka PT servisu nebo výstavba přivaděče vody z Káraného). Více informací najdete uvnitř aktuality. 
17. 04. 2007 Den Země na Klepci Zde je pozvánka na regionální kulturní akci, pořádanou spolky, kluby, školami a obcemi v okolí dne 21. dubna 2007 na památném kopci Klepec.
29. 03. 2007 Pocta České komory architektů pro Miroslava Masáka Významný úvalský rodák - Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák obdržel dne 23. února 2007 Poctu České komory architektů 2006. Tato pocta je udělována významným osobnostem v oboru architektury, kteří se zapsali nejen svou tvorbou, ale i morálním přístupem do historie moderní české architektury.
19. 03. 2007 Policie v Úvalech získala nový radar Úvalští řidiči, pozor! Hlídejte si rychlost! Úvalská policie obdržela nový radar a v nejbližších dnech s ním začíná pracovat - tzn. měřit...
19. 03. 2007 Autobusy v Úvalech budou měnit jízdní řády Máte připomínky k jízdním řádům autobusů ve Vaší čtvrti? Zašlete je Komisi pro dopravní obslužnost!
3. 03. 2007 Petice proti provozovně ESSA v Úvalech Členové sdružení Nové Úvaly založeného panem Davidem Zapletalem společně se sdružením Arnika zahájili podpisovou akci za přemístění provozovny společnosti ESSA Czech z Úval. Více podrobností o této akci (včetně možnosti podpisu petice) získáte na stránkách sdružení Arnika nebo přímo u pana Zapletala ze sdružení Nové Úvaly.
26. 02. 2007 8.3.2007 se koná veřejné zasedání zastupitelstva Přinášíme Vám podrobnější informace o programu zasedání. Na programu zasedání má být mimo obvyklých bodů (zpráva o činnosti vedení města, zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru) též prezentace dostavby školy na náměstí za přítomnosti architektů, kteří projekt navrhují a hlasování o umístění a výstavbě skateparku v Úvalech. Zvláště informace o dostavbě úvalské školy mohou být velmi zajímavé pro úvalskou veřejnost, už proto, že jedná o záměr dostavby, který vzbudil značný ohlas a je částí Úvaláků vnímán jako sporný. Více informací najdete uvnitř aktuality.  
19. 02. 2007 Kauza vrácení dotace na DPS rozhodnuta - město Úvaly bude vracet 896 000 Kč Jak jsme již informovali, dne 13. listopadu 2006 vydal finanční úřad pro Prahu východ vůči Úvalům platební výměr č. 34/2006 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 22,4 milionů Kč a platební výměr č. 35/2006 - penále za porušení rozpočtové kázně také ve výši, 22,4 milionů Kč. Pro připomenutí, jednalo se vrácení dotace v tzv. kauze DPS.  Celkem tedy Úvaly měly odvést 44,8 milionů Kč. Informovali jsme též o tom, že město podálo tzv. „žádost o posečkání" - zde jde o to, aby Úvaly nemusely okamžitě odvádět oněch téměř 45 milionů Kč a za druhé byla podána „žádost o prominutí" odvodu dotace a sankce.
12. 02. 2007 Dětský maškarní bál v Úvalech Již tradiční dětský maškarní bál se konal letošní sobotu (10. února) v úvalské Sokolovně.
30. 01. 2007 Zasedala komise pro získávání dotací Dne 23. ledna se v zasedací místnosti městského úřadu konalo zasedání komise pro získávání dotací.
29. 01. 2007 Hádanka Neví někdo z Úvaláků, komu patří toto vozidlo?   ..............  
29. 01. 2007 Zasedala komise pro informatiku Ve středu 24. ledna se od 18.00 hodin uskutečnilo 1. zasedání komise Rady města pro informatiku. Předsedkyní komise je p. Váňová, místostarostka Úval, za ODS je dále členem p.  Štěpánovský a za Sdružení Otevřené Úvaly p. Marcel Breda.
19. 01. 2007 Zasedaly výbory finanční a kontrolní Ve středu 17. ledna se od 18.00 hodin uskutečnilo oznámené zasedání výborů finančních a kontrolních. Program jednání finančního a kontrolního výboru byl avizován v naší aktualitě ze 13. ledna.
19. 01. 2007 Orkán Kyrill se přehnal nad Úvaly Podobně jako nad jinými obcemi a městy v České republice i jinde v Evropě, se nad naším městem v noci ze čtvrtka na pátek přehnal orkán Kyrill. Ve 21.53 dosáhla rychlost větru na Vidrholci téměř 128 km/h (na Sněžce dosáhl vítr rychlosti 216 km/h a stal se tak nejprudší změřenou bouří na našem území v historii). Vítr v Úvalech strhával střechy, převracel kontejnery, lámal stromy a ploty. Ostatně, prohlédněte si pár fotografií ještě ze čtvrteční noci.
13. 01. 2007 Dne 17.1.2007 se bude konat první řádné zasedání finančního výboru zastupitelstva S ohledem na skutečnost, že členové finančního výboru byli zastupitelstvem zvoleni 14. prosince 2006, bude se jednat o první řádné zasedání. A co bude na programu? Tuto informaci naleznete uvnitř zprávy.
13. 01. 2007 Rezignace tajemnice městského úřadu Paní Věra Hejtíková rezignovala na svoji pozici tajemníka městského úřadu. Dle dostupných informací výkon své funkce ukončila ve středu 17. ledna.
5. 01. 2007 Zásadní změna územního plánu Jak jsme již avizovali, ve čtvrtek 21.12. se konalo zasedání zastupitelstva našeho města. Na programu jednání bylo schválení zdánlivě nudných položek - změny územního plán V.A (návrh), V.B (koncept). Schválení těchto změn navrhla rada města na svém zasedání dne 13. listopadu 2006.

zpět


© BECC Design

TOPlist